Förtroendet för vården i topp

Sjuksköterska ler mot patient.
Region Jönköpings län har hög tillgänglighet i jämförelse med andra regioner och landsting. Foto: Johan W Avby

Förtroendet för hälso- och sjukvården bland invånarna i Region Jönköpings län är högst i landet. Det visar Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 som släpps idag. Även när det gäller tillgängligheten hamnar Jönköping i toppen.

Här anser 90 procent av befolkningen att de har tillgång till den vård de behöver. För riket i snitt är den siffran 83,5 procent. 72 procent av befolkningen i Jönköpings län har förtroende för sjukvården i sin helhet. Snittet för riket är 60,7 procent.

Hög tillgänglighet

Region Jönköpings län brukar ligga bra till i förtroendemätningar och Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 är alltså ytterligare en bekräftelse på det.
Även tillgängligheten fortsätter att visa goda resultat. Som enda region/landsting i landet hade Region Jönköpings län en tillgänglighet inom primärvården per telefon på 100 procent. 90 procent av patienterna får operation eller åtgärd inom vårdgarantins 90 dagar. Rikssnittet ligger på 82,5 procent.

Cancervården bra

När det gäller resultaten inom den medicinska vården fortsätter Region Jönköpings län att ligga bra till inom cancervården. Det finns självklart också en del områden där regionen behöver fortsätta att arbeta med förbättringar.

Hälso- och sjukvårdsrapporten som släpps idag 13 juni 2018 görs årligen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Den beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjukvårdsdata. Rapporten ger en överblick på olika områden. Landstingens och regionernas resultat jämförs. Det är ett stöd och bidrar också till öppenhet och transparens om sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Läs mer i rapporten på SKLs webbplats:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018(Extern länk)