Fortsatt högt förtroende och god tillgång till vård

En sjuksköterska i blå rock klämmer en pojke på armen, tittar på honom och ler.
74 procent av invånarna i Jönköpings län har mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet visar Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018. Foto: Johan W Avby

Återigen visar den nationella jämförelsen Hälso- och sjukvårdbarometern goda resultat för Region Jönköpings län. När det gäller tillgång till vård och förtroendet för hälso- och sjukvården placerade sig Region Jönköpings län högst i landet 2018.

Resultaten presenteras i Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 som publiceras den 28 februari 2019. I Jönköpings län har 1000 svar samlats in.

Toppar inom tillgång och förtroende

– Vårt uppdrag är att erbjuda invånarna en jämlik vård i hela länet och därför är det oerhört glädjande att Region Jönköpings län har topplaceringen gällande förtroendet för hälso- och sjukvården. Det här sker inte av sig självt, utan är ett resultat av bra ledarskap och flera års målinriktat arbete av medarbetarna för att ständigt förbättra och utveckla vården för länsinvånarna, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Undersökningen visar också att Region Jönköpings län, tillsammans med Landstinget i Kalmar län, toppar listan när det gäller tillgång till vård. 87 procent instämmer helt eller delvis på frågan ”Har du tillgång till den hälso- och sjukvård du behöver”? Snittet i Sverige är 84 procent.
– Vi är mycket glada för att ligga i topp vad gäller tillgängligheten både i primärvården och på sjukhusen. Det sker hela tiden ett intensivt arbete i vården för att förbättras, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.
60 procent tycker att väntetiderna till besök och behandling är rimliga. Även det är högst i landet.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och när­stående. Frågorna berör bland annat tillgång till hälso- och sjukvård, förtroende för hälso- och sjukvården, at­tityder till väntetider samt huruvida vården ges på lika villkor. I Jönköpings län har 1000 svar samlats in och totalt har regioner och landsting samlat in 41 090 svar under 2018.

Läs rapporten: Hälso- och sjukvårdsbarometern årsrapport 2018(Extern länk) 

Läs mer: Vården i siffror(Extern länk) 

Kontakt:

Rachel De Basso (S)
Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
072-500 63 28
rachel.de.basso@rjl.se

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
070-646 18 28
mats.bojestig@rjl.se