Gemensam barnhälsovård kan ge mer riktade insatser

Gruppbild på barnhälsovårdens ledningsgrupp
Nu ska vi arbeta mer gemensamt och strategiskt säger nya ledningen för barnhälsovården i Region Jönköpings län: Ingvor Andersson, biträdande verksamhetschef, Marie Persson, administrativ samordnare, Lotta Johansson, enhetschef, Martina Larsson, enhetschef, Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare och verksamhetschef, Marie Hallberg, logoped, Eva Waerme, enhetschef, Julia Thorvaldsson, enhetschef, Jeanette Wanke, administrativ samordnare samt Anna Kempe, dietist. Viktoria Laag, enhetschef för psykologerna och Marie Golsäter, verksamhetsutvecklare, fattas på bilden. Foto: Mikael Bergström
Gruppbild på barnhälsovårdens ledningsgruppMarie Köhler, barnhälsoöverläkare i Region Skåne, föreläser för barnhälsovårdens medarbetare i Region Jönköpings län om avgörande faktorer för barns hälsa.

Barnhälsovården i Region Jönköpings län har en viktig roll i folkhälsoarbetet. Genom bildandet av en länsövergripande verksamhet 1 oktober 2017 ökar möjligheten att arbeta med riktade insatser till barn och deras familjer.

Nu samlar vi hela barnhälsovården i en verksamhet, en hälsoverksamhet. Alla barnhälsomottagningar i Jönköpings län får samma chef och ledning. Syftet är att vi ska arbeta jämlikt över länet, säger Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare i Jönköpings län och verksamhetschef för barnhälsovården.

Genom en verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och fem enhetschefer för de omkring 120 anställda i barnhälsovården i Region Jönköpings län, blir det nu en sammanhållen verksamhet.

”Vassare folkhälsoarbete”

– Vi har alltid arbetat länsövergripande eftersom vi har det nationella barnhälsoprogrammet att förhålla oss till. Men nu kan vi bli ännu bättre på att rikta insatser utifrån behoven i olika geografiska områden. Vi ska bli vassare på folkhälsoaspekten och bättre på att fånga upp barn i riskzonen.  Vårt uppdrag är att ge barnhälsovård till alla barn, men vi ska designa den bättre, säger Carin Oldin.

Barnhälsovårdens uppdrag är att arbeta med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under sex år. Föräldrar kan till exempel få råd och stöd individuellt, eller i grupp.

26 500 barn inskrivna

Barnhälsovårdens uppdrag är att arbeta med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under sex år. Föräldrar kan till exempel få råd och stöd individuellt, eller i grupp.

– Vi gör ett hembesök inom två veckor efter att barnet kommit hem från BB. Sedan gör föräldrarna och barnet regelbundna besök hos oss, den första tiden med täta besök  för hälsoundersökningar och vaccinationer, säger Ingvor Andersson, biträdande verksamhetschef.

26 500 barn inskrivna

Totalt är cirka 26 500 barn inskrivna i barnhälsovården i Jönköpings län. Enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet möter föräldrar och barn sjuksköterska och läkare regelbundet fram till sex års ålder, då barnet skrivs över till elevhälsan i samband med förskoleklass. Dessutom får mamman tidigt ett enskilt samtal med sjuksköterska där en rad frågor tas upp, bland annat psykisk ohälsa.

Enskilt samtal med pappan diskuteras

– Ett viktigt steg framåt som vi nu diskuterar nationellt är att även inkludera pappan genom ett enskilt samtal, säger Marie Köhler, barnhälsoöverläkare och chef för kunskapscentrum barnhälsovård och kunskapscentrum kvinnohälsovård i Region Skåne.

Hon föreläste för medarbetarna inom barnhälsovården i Jönköpings län i samband med en utbildningsdag, och tog bland annat upp olika samhällsperspektiv på barns hälsa.

"Titta bredare på barnet"

– Barndomen är en viktig period i livet som får betydelse under hela livet. Därför är det en viktig tid att investera i. Vi måste titta lite bredare på barnet än vad vi traditionellt gjort. Vi måste se hur varje barn har det och hur familjens livsvillkor ser ut, säger Marie Köhler. Klyftorna växer i Sverige, med ökande skillnader bland annat i ekonomiska villkor och utbildningsnivå. Vi måste samverka mer, inte bara vi i hälso- och sjukvården med socialtjänst och elevhälsa, utan också med olika myndigheter. Vi måste i ett bredare perspektiv skapa goda förutsättningar för barn att röra sig, ha goda matvanor som en del av bra levnadsvanor och på så sätt förebygga ohälsa.  Vi måste också våga fråga när vi möter barnen och deras föräldrar. Frågar vi inte får vi inte veta och kan inte hjälpa. Det är tyvärr så att ohälsan tiger still, säger Marie Köhler.

Läs mer:

Gemensam barnhälsovård kan ge mer riktade insatser

”Vi måste titta bredare på barnens behov”