Grattis till årets folkhälsopris, Värnamo hälsocenter!

Bild från gymmet i Värnamo hälsocenter.
Satu Lius är en av dem som tränar på Värnamo hälsocenter, som får 2017 års folkhälsopris. Med hjälp av fysisk aktivitet på recept, FaR, har Satu blivit en van besökare i gymmet på Värnamo hälsocenter, där hälsokoordinator Ida Andersson ger henne tips om träningen. I bakgrunden Christina Lindh som också tränar på gymmet. Foto: Johan W Avby

Vi gratulerar Värnamo hälsocenter som får 2017 års folkhälsopris från Region Jönköpings län! Hälsocenter valdes bland ett tiotal nomineringar av fina och viktiga folkhälsofrämjande verksamheter i länet.

– Jag blir jätteglad. Det är verkligen roligt att få uppskattning!, säger Therése Strömberg, verksamhetsansvarig på Värnamo hälsocenter. Att så många tycker att det vi gör är viktigt ger inspiration för framtiden och förhoppning att vår verksamhet blir permanent efter vår treåriga projekttid.

Folkhälsopriset på 10 000 kronor delas ut till en person, arbetsplats, organisation eller förening i Jönköpings län som har gjort en viktig insats för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Fokuserar på det friska

I regionstyrelsens motivering till priset står det bland annat att Värnamo hälsocenter har skapat en modell där kommunen och vårdcentralerna i området tillsammans erbjuder stöd och vägledning för dem som vill ändra sin livsstil och förändra sina levnadsvanor.

 – Verksamheten fokuserar på det som är friskt och har nått goda resultat genom ett systematiskt arbetssätt där personer med risk för framtida ohälsa får individuellt stöd till bättre hälsa, berättar folkhälsochef Jesper Ekberg, Region Jönköpings län.

Värnamo kommun driver Värnamo hälsocenter och samarbetar med Väster vårdcentral, Vråens vårdcentral, Rydaholms vårdcentral och Unicare Avonova Apladalen.

Det ska vara enkelt att komma igång, det behövs ingen remiss och det kostar inget att vara med i aktiviteter och grupper.

Folkhälsopriset delas ut vid regionfullmäktiges möte tisdag 5 december 2017.