Hållbart tänkande när Region Jönköpings län bygger nya lokaler

Gruppbild på medarbetare Smålandsstenars vc
Nya vårdcentralen är rymlig, ljus och tyst, konstaterar Susann Boast, distriktssköterska, Ulrika Naij, sjuksköterska, Margareta Andersson, undersköterska och miljöombud, Lina Forsberg, receptionist, Susanne Fredriksson, distriktssköterska samt Carina Alexandersson, distriktssköterska, på Smålandsstenars vårdcentral. Foto: Mikael Bergström

Inga organiska byggmaterial. Regelbunden fuktmätning under byggtiden. Extra tjock väggisolering. Noggrann planering av rumsutformningen. Det är stort fokus på miljö och arbetsmiljö när Region Jönköpings län bygger om eller nytt – till exempel Smålandsstenars vårdcentrum, som också fått allergifria björkar!

– När vi planerade för den nya vårdcentralen hade vi höga krav på fuktkontroller, mot bakgrund av att den gamla vårdcentralslokalen revs på grund av stora problem med markfukt som trängde upp, säger Niklas Carlborg, byggprojektledare på regionfastigheter.

Vårdcentralen är byggd i stål och betong, helt utan organiska material. På fasaden sitter färgglada skivor av cementfiber.

Energieffektiv

Tack vare vattenburet system med bergvärme och extra lager isolering i väggarna är byggnaden mycket energieffektiv och tät.

– Boverkets dåvarande byggregler hade ett krav på högst 62 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Här har vi mätt upp 33, väldigt lågt, säger Niklas Carlborg.

Dessutom klarade man målen att använda A- och B-klassade material i materialbedömningssystemet Sunda Hus till 77,8 procent, ett mycket bra resultat.

Den yttre miljön är också viktig. Ett stort fördröjningsmagasin har skapats under del av parkeringen för att klara stora regnmängder. På grönytorna har det planterats Ornäsbjörkar, en steril sort som inte utsöndrar pollen.

Peter Nilsson, miljösamordnare på vårdcentralerna Bra Liv, är mycket nöjd med resultatet.

”Exempel på hur långt fram vi ligger”

– Smålandsstenars vårdcentrum har blivit excellent. Detta är ett exempel på hur långt fram vi ligger i byggteknik och miljötänkande. Detta visar också vilka krav vi har och hur mycket arbete som ligger bakom etablering av en vårdcentral.

För medarbetarna i Smålandsstenars vårdcentrum har den nya byggnaden blivit ett stort lyft.

– Den stora skillnaden är logistiken och akustiken. Tidigare hade vi trångt. Nu är det större ytor och mycket tystare. Dessutom ljust och fint, och miljörummet har blivit jättefint, säger Margareta Andersson, undersköterska och miljöombud.

"Klockrent - perfekt"

Verksamhetschef Åsa Dahlqvist instämmer:

– Det är ett så fint bygge – klockrent perfekt. Färgen; orange och brunt med inslag av grått och vitt, ger en känsla av 70-talet, fast i modern tappning. Det är en färgklick i samhället, tycker Åsa Dahlqvist.

I höst är det dags att börja bygga Råslätts vårdcentrum. En satsning som ska resultera i en fin arbetsmiljö, konstaterar byggprojektledare Ove Johansson:

– Detta är också viktigt ur rekryteringssynpunkt. Du ska känna dig stolt över att gå till ditt jobb och det gör du när du går till något du tycker om. Vi har större krav på byggnadsmiljö och arbetsmiljö än privata aktörer. Så arbetsmiljön kan vara en viktig konkurrensfördel, säger han.

Läs mer och se fler bilder:

Hållbart tänkande när Region Jönköpings län bygger nya lokaler