Höglandssjukhuset i Eksjö är landets bästa sjukhus för AT-läkare

Selfie med sju AT-läkare
Lagom stort sjukhus och fin gemenskap i AT-gruppen, både på jobbet och på fritiden, konstaterar AT-läkarna Linn Göransson, Kalle Lorenz, Karin Gerdås, Oskar Yngvesson och främre raden David Bergström, Olivia Löfgren och Linda Lorenz, här på hemväg från gemensam resa.
Selfie med sju AT-läkareEn kvinna håller upp en t-shirt

Höglandssjukhuset i Eksjö kommer på första plats när landets allmäntjänstgörande läkare rankar AT-utbildningen vid landets 67 sjukhus. Betyget är högt inom de flesta bedömda områden och dessutom högst i landet när det handlar om handledning inom kirurgi.

Näst bästa mellanstora sjukhus våren 2019 (efter Värnamo sjukhus), fylls nu på med bästa AT-sjukhuset – när AT-läkarna själva ger betyg i den årliga undersökning som Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, gör.

– Det är jätteroligt. Vi har en väldigt bra organisation, där alla runt AT-läkarna är engagerade. Jag tror att AT-läkarna känner att de är viktiga för oss och att vi är lyhörda för deras åsikter, säger Åsa Sjögren, rekryteringsspecialist på Region Jönköpings läns kompetensförsörjningsenhet, med Höglandssjukhuset som arbetsplats.

Lyssnar på synpunkter

Som exempel tar hon de gemensamma arbetsplatsträffar som alla sjukhusets AT-läkare har fyra gånger per år. Här samlas AT-läkarnas synpunkter in från sina utbildningsplatser och förmedlas till AT-kollegiet där studierektorer och verksamhetsansvariga finns.

– Verksamheterna får del av de synpunkter som finns, som kan handla om allt ifrån ojämn jourfördelning till hur ansvarsfördelningen ska vara, tar till sig synpunkterna och återkopplar sedan vilka åtgärder som gjorts. Detta blir väldigt tydligt och inget riskerar att falla mellan stolarna, förklarar Åsa Sjögren.

”Bra gemenskap i AT-gruppen”

Höglandssjukhusets storlek är en av förklaringarna till att AT-läkarna trivs.

– Jag är supernöjd med min AT. Sjukhuset är tillräckligt litet för att man ska känna igen människor, men stort nog för att man ska få lära sig mycket. Vi får också så mycket ansvar som vi kan hantera, och det finns alltid någon kollega att fråga. Dessutom har vi bra gemenskap i AT-gruppen, både på jobbet och utanför, säger Olivia Löfgren, som är klar med sin AT-tjänst i slutet av februari 2020, men räknar med att stanna kvar.

Hennes AT-kollega Kalle Lorenz har liknande erfarenhet:

– Jag har tidigare arbetat på sjukhuset som undersköterska och underläkare. Därför var det inget svårt beslut att söka AT här. Det är ett stort, litet, sjukhus, där man känner igen de flesta, men samtidigt får uppleva stor spännvidd i patientkontakterna, säger han.

”Viktiga idag och i framtiden”

Magnus Bodenäs, ortopedläkare och AT-chef på Höglandssjukhuset pekar på hur viktiga AT-läkarna är, både i det dagliga jobbet och som kommande rekryteringsbas:

– AT-läkarnas fina betyg beror i mångt och mycket på att vi har så många engagerade handledare och kliniker. AT-läkarna är en viktig kugge, både för vår verksamhet idag och för rekrytering i morgon, därför är det viktigt att de får en bra utbildning och att de trivs! Vi vill ge dem lagom mycket ansvar som en del i arbetslaget, och där försöker vi vara lyhörda för den feedback de ger oss, säger han.

21 månader lång AT-tjänstgöring

Höglandssjukhuset tar in 21 AT-tjänster per år och har alltså cirka 40 AT-läkare anställda samtidigt. Under den 21 månader långa AT-tjänstgöringen i Region Jönköpings län arbetar AT-läkarna sex månader i taget inom medicin, kirurgi och primärvård och tre månader inom psykiatri, samt har 4-6 valfria veckor.

Till detta finns också ett regiongemensamt ”utbildningspaket” med utbildningar i bland annat  akutmedicin, etik och patientsäkerhet, försäkringsmedicin och ledarskap.

”Satsar på sina AT-läkare”

”Ett sjukhus som verkligen satsar på sina AT-läkare”, är ett citat från AT-läkare i Eksjö i enkäten.

Och Sveriges Yngre Läkares Förening konstaterar att en AT-ort som hamnar i toppen kännetecknas av hög kvalitet på handledning, ett starkt kollegialt stöd och inte minst av känslan av att kunna påverka sin arbetsmiljö.

Utöver rankingen har AT-läkarna också fått frågor om sin arbetsmiljö. Här konstaterar SYLF att det generellt i landet finns oroande tecken i form av att 17 procent av de svarande överväger att byta yrke, främst på grund av dålig arbetsmiljö och hög belastning och att 25 procent går ensam primärjour på akutmottagning utan patientansvarig läkare.

AT-turnén startar nu

Resultatet som bästa AT-ort kommer nu precis innan årets AT-turné inleds, där AT-ansvariga i Region Jönköpings län besöker de sju universiteten i Sverige med läkarutbildning för att berätta om varför de nyutexaminerade läkarna ska söka AT-tjänst hos just dem.