Ingen person har behövt uppsöka sjukhusvård på grund av branden i centrala Eksjö

Region Jönköpings län hanterar detta som en särskild händelse och är i beredskap. Den som får obehag av röken uppmanas att i första hand att ringa 1177 Vårdguiden.