Introduktionsprogram ger sjuksköterskor bra start i yrket

Fyra sjuksköterskor tränar på en docka.
Anna Trygg, Evelina Persson, Frida Trygg och Linnéa Stenberg, är fyra av de cirka 65 nyanställda sjuksköterskor i Region Jönköpings län som under 2017 gått det 20 dagar omfattande introduktions- och utvecklingsprogrammet, som bland annat innehållet scenarioträning på Metodikums avancerade övningsdockor. Foto: Mikael Bergström
Fyra sjuksköterskor tränar på en docka.Under sitt första år som sjuksköterskor i Region Jönköpings län har de också fått ett introduktions- och utvecklingsprogram på totalt 20 dagar. Nu har de cirka 65 sjuksköterskorna, varav drygt 40 i Jönköping (bilden) avslutning.

Sedan februari 2017 har cirka 65 sjuksköterskor gått ett regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram, RIU, under 20 dagar. Genom teori och praktik har de fått fördjupad kunskap inom en rad områden, och större trygghet som nya sjuksköterskor i Region Jönköpings län.

– Det har verkligen varit givande och väldigt blandat innehåll. Det är en förmån att få den här utbildningen, att de satsar på sjuksköterskor, säger Anna Trygg, sjuksköterska på psykiatriska kliniken, avdelning E, Länssjukhuset Ryhov, som gått programmet i Jönköping.

– Jag lär mig mer när jag får olika exempel från verkligheten. De handledare vi har arbetar alla kliniskt och kan ge oss många exempel från vardagen som gör att vi känner oss tryggare, säger Frida Trygg, Annas syster, som också hon är sjuksköterska på avdelning E.

Introduktionsprogrammet har också gett sjuksköterskorna möjlighet att lära känna varandra.

”Skönt träffa andra”

– Samtidigt som vi lär oss olika nya saker är det skönt att träffa andra som också är nya- och prata, säger Evelina Persson, sjuksköterska på onkologkliniken. 

Under de 20 utbildningsdagarna har de varvat teori och praktik i en lång rad ämnen som katetersättning, såromläggning, nutrition, HLR, ABCDE, smärtlindring, patientsäkerhet, personcentrerad vård, smittskydd, vårdhygien och mycket annat.

Dessutom har de fått göra studiebesök till olika verksamheter på Länssjukhuset Ryhov.

”Scenarioträningen var givande”

– Scenarioträningen har nog varit det allra bästa, väldigt givande. Här har vi fått träna på olika scenarion som kan inträffa, säger Linnéa Stenberg, sjuksköterska på ortopedkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

De har nu ungefär ett års erfarenhet i sitt yrke som sjuksköterskor inom en rad olika verksamheter. Parallellt har de fått den omfattande introduktionsutbildning som Region Jönköpings län införde 2016 för alla nyanställda sjuksköterskor, utöver den introduktion som nyanställda sjuksköterskor får på sin arbetsplats.

”Trygga och säkra i yrket”

– Sjuksköterskorna har fått mer kunskap inom många kompetensområden. Syftet är att de ska bli mer trygga och säkra i sitt yrke, säger Karin Johansson, utvecklingsledare på Metodikum och ansvarig för introduktions- och utvecklingsprogrammet som genomförs parallellt i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Sjuksköterskorna är en stor tillgång och det är viktigt att ta vara på deras engagemang och genuina strävan efter att klara kraven och lyckas i sin profession. De behöver få en stabil grund och en trygg start i yrkeslivet! Vi har också ett stort engagemang från alla våra instruktörer, medarbetare som arbetar kliniskt inom Region Jönköpings län, totalt över 180 stycken!

Fotnot:
Metodikum är Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering

 

Film om vad introduktions- och utvecklingsprogrammet innebär: