Kömiljarden 2019: Region Jönköpings län i topp i tillgänglighet

En kvinnlig patient sitter och pratar med en manlig läkare
Region Jönköpings län tillhör de regioner som har kortat väntetiden till såväl besök som operation/åtgärd i den specialiserade sjukvården, visar de mätningar som Sveriges Kommuner och Regioner gjort inom den nya kömiljarden 2019. Arkivbild. Foto: Mikael Bergström

Allt färre invånare i Jönköpings län behöver vänta upp till vårdgarantins 90 dagar på besök eller operation/behandling hos den specialiserade sjukvården. Region Jönköpings län har ett av landets bästa resultat när Sveriges Kommuner och Regioner tisdag 17 december presenterar resultatet av mätningar för kömiljarden 2019.

Andelen patienter i Jönköpings län som väntat högst 90 dagar på besök eller operation/behandling minskade under höstmånaderna september, oktober och november med upp till 7 procentenheter i jämförelse med samma månader 2018.

Det innebär ett toppresultat i nationell jämförelse och gör att Region Jönköpings län får 96,5 miljoner kronor från Kömiljarden 2019. Det ger en ”tredjeplats” efter de stora regionerna Stockholm och Västra Götaland, och delad ”andraplats” räknat i ersättning per invånare.

– Tillgängligheten till den specialiserade hälso- och sjukvården är en viktig och prioriterad fråga för oss som vi arbetar intensivt med. Därför är det mycket glädjande när vi nu ser att arbetet ger så bra resultat och att vi tillhör de regioner som får nästan maximal utdelning ur kömiljarden. Det här uppnår vi tack vare alla engagerade medarbetare, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Den egna förbättringen mäts

Kömiljarden 2019 bygger på mätningar av hur många patienter som väntar på besök eller operation/behandling i specialistvården inom de 90 dagar som vårdgarantin anger. Det är den enskilda regionens förbättring som är i fokus. Därför jämförs andelen patienter som väntar i september, oktober och november 2019, med hur det såg ut motsvarande månader 2018 i den enskilda regionen.

Inför fördelningen av pengar delas regionerna in i olika grupper, beroende på hur många procentenheter förbättringen är i respektive månad inom de olika mätområdena.

Totalt sett innebär detta att Region Jönköpings län klarar den högsta nivån i den prestationstrappa som finns i fem av sex mätpunkter och får del av kömiljarden för både besök och operation/behandling.

”Glädjande med kortare väntetider”

– Det är glädjande att vi kan erbjuda specialiserad sjukvård till invånarna i Jönköpings län där väntetiderna blir kortare, något som är betydelsefullt för den som väntar på ett besök eller en operation eller behandling, säger Jane Ydman, ekonomidirektör och tillförordnad regiondirektör i Region Jönköpings län.

Överenskommelsen ”En ny och uppdaterad kömiljard” tecknades mellan SKR och regeringen i juni 2019 och omfattar totalt 1,61 miljarder kronor, där 80 procent av pengarna är prestationsbundna.  Syftet är att minska vårdköerna och öka tillgängligheten. 

Även under 2020 kommer det att finnas en kömiljard, men med fler och mer specifika mätområden inom hälso- och sjukvården. En modell håller på att tas fram som ska ha fler perspektiv än enbart väntetider när det handlar om tillgänglighet till hälso- och sjukvården.

Läs mer:

SKR: Pressmeddelande: Alla får ta del av kömiljarden(Extern länk)

SKR: Överenskommelse En ny och uppdaterade kömiljard(Extern länk)

SKR:s arbete med tillgänglighet i vården(Extern länk)