Kultur för det friska i sjukvården

Petter Andersson från Smålands musik och teater gör en uppläsning av "Älska mig och skriv", brevväxlingen mellan av Anton Tjechov och Olga Knipper. Publiken är patienter på sluten psykiatrisk avdelning.
Petter Andersson från Smålands musik och teater gör en uppläsning av "Älska mig och skriv", brevväxlingen mellan av Anton Tjechov och Olga Knipper. Publiken är patienter på sluten psykiatrisk avdelning. Foto: Alexandra Svedberg
Petter Andersson från Smålands musik och teater gör en uppläsning av "Älska mig och skriv", brevväxlingen mellan av Anton Tjechov och Olga Knipper. Publiken är patienter på sluten psykiatrisk avdelning. En leende kvinna, Helen narkilahti, står och brer en skorpa i vårdavdelningens kök

Det är en eftermiddag i december. En elektrisk ljusstake lyser upp det svarta fönstret. Fyra kvinnor sitter i varsin fåtölj i dagrummet och lyssnar på kärleksbrev som skrevs för nästan 120 år sedan.

De fyra kvinnorna är patienter på en sluten psykiatrisk avdelning. Petter Andersson som är skådepelare på Smålands Musik och Teater läser delar ur brevväxlingen mellan Anton Tjechov och Olga Knipper, som getts ut som bok med titeln Älska mig och skriv. På väggen bredvid teven har han tejpat upp en svartvit bild på huvudpersonerna. Han är där som en del i ett pilotprojekt för att erbjuda kultur i vården. 
Kvinnorna sitter nästan helt stilla under uppläsningen. Någon går. Det är lätt att lyssna på historien som återger tankarna om livet som två människor hade i en annan tid på en annan plats.
– Jag kunde se dem sitta där, han vid Svarta havet och hon uppe vid Moskva, säger en av kvinnorna efteråt.

Kulturen ska nå fler

Pilotprojektet Kulturprogram i vården har genomförts för att kulturen ska nå ut till fler personer som annars kan ha svårt att ta del av den.
– Det är något utöver det vanliga. Här kan vi erbjuda något i det friska, något mer än bara promenader, säger Helén Narkilahti, skötare på avdelningen. Jag hoppas att projektet får fortsätta
Helén Narkilahtis roll har varit att vara kontaktperson, vilket innebär att informera patienter och personal, och motivera patienterna att delta på de olika kulturprogrammen. 
Här på avdelning F på Länssjukhuset Ryhov finns 16 vårdplatser. Det är en låst avdelning för allmänpsykiatrisk vård. Helén Narkilahti tror att uppläsningen är viktig för många.
– Det skapar glädje, även om det kanske inte passar alla, säger hon.

Naturlig del

Målet med Kulturprogram i vården är att kultur blir en naturlig del inom regionens hälso- och sjukvård samt kommunernas vård och omsorg. 
– Forskning visar att kultur i vården bland annat kan förkorta vårdtider och minska behovet av mediciner, säger Birgitta Ekeberg, som ingår i styrgruppen Kultur för hälsa, bestående av  representanter från Region Jönköpings län, kommunerna i länet, Jönköpings läns museum och flera länsövergripande förbund.
Det är Smålands musik och teater och Kultur och utveckling inom Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum som har genomfört programmen. Det har varit musik, skrivarverkstad, teater, litteratur, film och utställningar på vårdavdelningar eller andra mötesplatser.

Längtar till Spira

Skådespelaren Petter Andersson packar ihop sin svartvita bild på Tjechov och Knipper i en svart väska. Han ska vidare till en annan avdelning. Det här var första gången han gjorde en uppläsning för en publik på en psykiatrisk avdelning. 
– Det kändes bra. Det behöver inte vara många åhörare. Det behövs ju egentligen bara en mottagare för att det ska bli en historia, säger han. 
Patienten som lyssnat och följt med i kärleksbreven är glad över projektet. 
– Jag tror att folk blir uppmuntrade av det här. Nu längtar jag efter att gå ner på Spira, säger hon.