Laboratoriemedicinska kliniken blir universitetssjukvårdsenhet

Två kvinnor och en man står på rad och ler stort.
Anna Henningsson, Jan Söderman och Hanna Odén Poulsen på laboratoriemedicinska kliniken är stolta över titeln universitetssjukvårdsenhet. Foto: Alexandra Svedberg

Region Jönköpings län har nu ännu en universitetssjukvårdsenhet. Som andra klinik i länet får laboratoriemedicinska kliniken den fina titeln.

– Det ger oss extra motivation att fortsätta utveckla oss, säger Hanna Odén Poulsen, verksamhetschef.

Uppfyller hårda krav

Att kliniken godkänts som universitetssjukvårdsenhet av Linköpings universitet innebär att den uppfyller de krav som ställs på universitetssjukvård i sjukvårdshuvudmannens uppdrag. Där ingår forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.
– Genom vårt arbete vill vi fortsätta bidra med kunskap och samarbeta med olika kliniker. Därför tror jag att titeln universitetssjukvårdsenhet är till nytta för hela Region Jönköpings län, säger Hanna Odén Poulsen. Det är ett kvitto på att vi har en hög forsknings- och utbildningsaktivitet.

I framkant

– Vi har gjort en väldigt långsiktig satsning på forskningen, den har blivit en allt mer integrerad del i verksamheten, berättar Anna Henningsson, medicinsk chef för mikrobiologi och forskare, docent och lektor vid Linköpings Universitet. Vi har utvecklat metoder som lett till direkt patientnytta – det har skett exempelvis inom borreliadiagnostiken.
Fästingburna infektioner är ett område där kliniken varit i framkant, vilket har lett till att man fått uppdrag som nationellt referenslaboratorium. Kliniken bedriver också forskning inom parasiter, cancer och en rad andra områden.

­Kvalitetsstämpel

– Att vi nu blir universitetssjukvårdsenhet är en kvalitetsstämpel, säger Jan Söderman, forskningsledare på kliniken och docent i medicinsk genetik vid Linköpings Universitet. Det här blir en sporre för att fortsätta våra långsiktiga forskningssamarbeten inom bland annat  inflammatoriska sjukdomar, cancer samt smittspårning och utbrottsanalys. Tillsammans med forskningsaktiva kliniker kan vi nå en förbättrad diagnostik och behandling.

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov blev i maj först ut i länet med att bli universitetssjukvårdsenhet. Nu finns det alltså två.

Laboratoriemedicinska kliniken har ca 320 anställda och finns på Länssjukhuset Ryhov, Värnamo Sjukhus, Höglandssjukhuset och runt 20 vårdcentraler i Jönköpings län.

Kontakt:
Hanna Odén Poulsen, verksamhetschef
hanna.oden.poulsen@rjl.se
0702-48 59 57