Laddhybridbussar i Värnamo bidrar till klimatmålen

Rune Backlund och Margareta Boode sitter och pratar i en buss
Rune Backlund, ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, fick en pratstund med resenären Margareta Boode under en tur med en av de nya laddhybridbussarna i Värnamo. Elbussarna är jättebra. De går tyst och stilla och två gånger i timmen, sa Margareta som är en flitig resenär. Foto: Johan W Avby

Värnamo kommuns och Länstrafikens satsning på stadstrafik i Värnamo med enbart laddhybridbussar bidrar till att klara målen om förnybara drivmedel i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram. Fler stadstrafiksystem står på tur att få liknande system.

– Elbussarna är jättebra. De går tyst och stilla och två gånger i timmen. Jag åker mycket buss, till exempel när jag ska till ICA Kvantum och handla, säger Margareta Boode i Värnamo.

Fördubblat resande i december

Margareta Boode är en av de nästan 10 000 resande i stadstrafiken i Värnamo i december 2017, en kraftig ökning sedan starten av det nya bussnätet 2 september 2017, en första månad med 5024 resenärer.

På 1960-70 talet hade Värnamo en omfattande stadstrafik med fyra busslinjer. 2016 hade det reducerats till en enda linje i en ring runt staden och drygt 50 000 resenärer per år.

”Måste ha fungerade stadstrafik”

Erik Andersson, trafikutvecklare på Länstrafiken, beskriver det som ett vägskäl: lägga ner eller utveckla.

– Vår tidigare satsning på stadstrafiken i Nässjö blev en formidabel succé. Värnamo är större så vi borde lyckas här också. En stad av den här storleken, med ganska stora höjdskillnader, utspridda bostadsområden och stort sjukhus, måste ha en fungerande stadstrafik, säger han.

Första hela systemet med elhybrid

Därför blev beslutet att rusta upp stadstrafiken i Värnamo, en satsning tillsammans med Värnamo kommun. Dessutom med ett helt system med laddhybridbussar som integrerades med regionbusslinje till Gislaved och Krösatågen.

 Värnamo kommun bidrog bland annat med att bygga hållplats vid Centralplan, hållplats med laddningsstation vid järnvägsstationen och bussgata vid sjukhuset.

”Leva och bo på ett hållbart sätt”

– Vi har stora ambitioner hur vi vill att Värnamo ska utvecklas, säger Stina Gof, strategisk utvecklingschef på Värnamo kommun. Vi vill att människor ska kunna på och leva på ett hållbart sätt. Den här satsningen ger oss förutsättningar att förtäta staden och minska bilberoendet, vilket ger en tyst och hälsosam stadsmiljö. Klimatet är en av vår tids största utmaningar.

Eldrift till 70 procent

Trafiken är tyst eftersom de nya bussarna går på eldrift till 70 procent, och i kombination med fossilfri diesel ger en kraftig minskning av koldioxidutsläppen, upp till 90 procent. Dessutom gör de av med 60 procent mindre energi.

Tranås näst i tur

Nästa satsning på stadsbusstrafiken är planerad till Tranås 2020, om finansiering kan lösas.

– Tranås har idag begränsad stadstrafik, men en regionbusslinje som kör fem turer i centrum. Vi planerar för en liknande satsning där, vad det sedan blir för busstyper vet vi inte ännu. Utvecklingen går så snabbt, säger Erik Andersson.

Även stadstrafiken i Jönköping står på tur för förnyelse. En upphandling ska göras för stadstrafik från 2021. Om det blir med el, gas eller något annat är ännu inte beslutat.

”Ett bra alternativ till bil”

Det var efter studiebesök i Göteborg som Rune Backlund, ordförande i nämnden trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län, tidig lyfte frågan om inte satsningen på stadstrafiken i Värnamo skulle ske med elhybridbussar.

– Vi måste kunna erbjuda en bra kollektivtrafik på så här stora orter, vilket också är i linje med vårt trafikförsörjningsprogram. Med det upplägg som blivit i Värnamo täcker vi en stor del av tätorten, och med turtätheten är det ett bra alternativ till bil, säger Rune Backlund.

Läs mer, se fler bilder och filmat inslag:

Laddhybridbussar i Värnamo bidrar till klimatmålen