Läkarstudenter fick introduktionsdag i Jönköpings län

Läkarstudenter möter en manlig läkare i vit rock i en dörr på klinisk fysiologi
Arek Nazaret, Alolika Basu, Bana Ilo och Kjellina Pettersson och deras studentkamrater, stannade till hos kardiologen Johnny Nijm på klinisk fysiologi, när universitetslektorn Jan-Erik Karlsson (längst till höger) tog med dem på patientens resa genom sjukhuset. Foto: Johan W Avby

– Ni är hjärtbakjourer som får in en 47-åring man med hjärtinfarkt. Vad gör ni? frågar hjärtläkaren och universitetslektorn Jan-Erik Karlsson och håller upp ett EKG. Inför starten av studieort Jönköping fick den första gruppen läkarstudenter en introduktionsdag i Jönköpings län med rundvandring i sjukvården.

De läser just nu termin fem på läkarprogrammet vid Linköpings universitet. 21 januari 2019 är de första studenterna på helt nya studieort Jönköping, som tillsammans med studieorterna Linköping, Kalmar och Norrköping bedriver den fortsatta utbildningen fram till examen vid Linköpings universitet efter termin elva.

För många av studenterna var studieort Jönköping ett förstahandsval.

”Jag gillar Jönköping”

– Jag gillar Jönköping. Jag har studerat här tidigare. Då läste jag Internationellt arbete på Jönköping university, säger Vian Jaf.

– Det verkar vara en bra stämning här. Det märker man på hur personalen hälsar på varandra och pratar med varandra, säger Thomas Rönnmark.

Tillsammans med sina studentkamrater fick de en heldag med inblick i vad studieort Jönköping kommer att innehålla, termin för termin och alla praktiska frågor kring utbildning, boende och fritid.

Fick följa patientens väg

Hur en patients resa genom sjukvården kan se ut fick de också ett smakprov på. Hjärtläkaren och universitetslektorn Jan-Erik Karlsson tog med gruppen på en fiktiv hjärtpatients väg via ambulans, till akutmottagning och ballongvidgning, till ultraljudsundersökning och inläggning på hjärtintensivavdelning.

Strax efter nyår startar studieort Jönköping efter flera års förberedelser, och kommer fullt utbyggt att ha omkring 180 läkarstudenter i undervisning.

– Vi tror väldigt mycket på detta, bland annat för vår kompetensförsörjning. Jönköping blir huvudstudieort, men den kliniska praktiken blir på sjukhus och vårdcentraler i hela Jönköpings län. Vi vill skapa en bra teoretisk utbildning och praktik, så att de färdiga läkarna sedan gärna stannar kvar i Jönköpings län och blir våra framtida medarbetare, säger Karin Åkesson, studieortsansvarig.

Många gemensamma föreläsningar

Utbildningen vid de fyra studieorterna ska vara identisk, med många gemensamma föreläsningar.

– Det kommer att bli många föreläsningar som videosänds till alla studieorterna, och då kan föreläsaren finnas här eller någon annanstans. Vi har ett väldigt bra interaktivt videosystem, säger Karin Åkesson.

– Detta blir en stor fördel för oss att många medarbetare med olika kompetenser kan engagera sig i undervisningen, säger universitetslektor Oliver Seifert.

Läs mer:

Jönköping blir studieort för läkarutbildning  

Läkarstudenterna fick introduktionsdag i länet