Länets tre akutsjukhus bland de sju bästa

Länets tre sjukhus ligger väl samlade vid den totala bedömningen av medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår, överbeläggningar och ekonomi.  Inom bland annat strokevård (bilden) cancervård och intensivvård finns bra placeringar inom en rad mätområden.
Länets tre sjukhus ligger väl samlade vid den totala bedömningen av medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår, överbeläggningar och ekonomi. Inom bland annat strokevård (bilden) cancervård och intensivvård finns bra placeringar inom en rad mätområden. Foto: Arkivbild: Johan W Avby

Värnamo sjukhus, Höglandssjukhuset och Länssjukhuset Ryhov får femte, sjätte och sjunde plats i klassen Bästa mellanstora sjukhus, när tidningen Dagens Medicin gör sin årliga ranking av Sveriges 61 akutsjukhus.

Det är ett stort material som sammanställs när den årliga rankingen sker för att utse Bästa universitetssjukhus, Bästa mellanstora sjukhus och Bästa mindre sjukhus.

De tre sjukhusen i Jönköpings län återfinns alla i kategorin mellanstora sjukhus, där totalt 35 sjukhus ingår som har förlossningsverksamhet och dygnet runt-öppen akutmottagning.

”Viktigt med ständiga förbättringar”

– Väldigt bra att vi har med våra tre sjukhus bland de sju bästa! Det är viktigt att alla medarbetare och chefer arbetar med ständiga förbättringar. Vi fortsätter arbetet med att utveckla hälso- och sjukvård inom primärvård och sjukhusvård för våra invånare i Jönköpings län, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, instämmer:

– Det är mycket glädjande att vi har alla våra tre sjukhus bland de sju bästa, vilket vi aldrig haft tidigare. Det tyder på att vi har en mycket bra och jämlik vård, ett resultat av ett bra samarbete där vi lär av varandra.

”Arbetar mot en jämlik vård”

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för Medicinsk vård, delar denna uppfattning:

– Att vi ligger så samlat tyder på att vi arbetar åt rätt håll med att nå en jämlik vård. Inom till exempel strokevården har vi bra resultat på alla tre sjukhusen.

Micael Edblom, sjukvårdsdirektör för Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, är glad över resultatet för länets tre sjukhus:

– Fantastiskt roligt att vi fortsätter nå en topplacering bland de bästa mellanstora sjukhusen i landet. Resultaten talar för att vi har tre välfungerande sjukhus i Region Jönköpings län, och att vi är på rätt väg i arbetet med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Utifrån Dagens Medicins underlag har vi goda möjligheter att lära av andra för att även i fortsättningen ligga bland de bästa.

Den statistik som sjukhusen rapporterar till Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Vården i siffror, samt drygt 20-talet nationella kvalitetsregister, delas upp på totalt 151 indikatorer med över 8 200 värden.

Sju huvudkategorier

Rankningen bygger på sju huvudkategorier:

Medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår, överbeläggningar och ekonomi.

I den tyngsta kategorin, medicinsk kvalitet, finns i sin tur tolv delkategorier: Hjärtsjukvård, strokesjukvård, kärlkirurgi, cancersjukvård, diabetes, förlossning, ortopedi, ljumskbråck, gynkirurgi, intensivvård, psykiatri och njursvikt.

Olika mycket värde

I jämförelsen får de olika kategorierna olika mycket värde. Medicinsk kvalitet väger betydligt tyngre än alla de andra huvudkategorierna tillsammans, förklarar Dagens Medicin. Tillgänglighet väger också tyngre än hygien, överbeläggningar, ekonomi, trycksår och patientenkäter, var för sig. De två sistnämnda kategorierna ges minst tyngd.

Inom området tillgänglighet finns en lång rad mått, till exempel ”andel patienter som väntat högst fyra timmar på akutmottagning”. Här kommer Värnamo sjukhus på tredje plats av 55 jämförda sjukhus, Höglandssjukhuset på åttonde plats och Länssjukhuset Ryhov på 22:a plats. När enbart väntetiden för patienter över 80 år jämförs, får Värnamo sjukhus en topplacering.

Strokevården jämförs

Inom strokevården är ”tid till trombolysbehandling” ett av många mått. När 53 sjukhus jämförs (mediantid 46 minuter) hamnar Värnamo sjukhus på 26 plats (46 minuter), Höglandssjukhuset på 15:e plats (36 minuter) och Länssjukhuset Ryhov, 7:e plats (32 minuter).

För ett annat mått inom strokevården, ”tillgodosedda behov av hjälp och stöd efter stroke”, hamnade till exempel Värnamo sjukhus på 2:a plats av alla de 61 sjukhusen, medan Höglandssjukhuset också fick 2:a plats av 61 sjukhus för måttet ”ögonbottenundersökning inom två år” inom området diabetes.

Antalet indikatorer varierar

Länssjukhuset Ryhov får plats 7 av 47 sjukhus när måttet ”implantatöverlevnad vid total höftledsoperation” jämförs.

Vissa av de 151 indikatorerna granskas på alla 61 sjukhusen, en del indikatorer i någon eller några av de tre grupperna. Ibland saknas enskilda uppgifter för vissa sjukhus, vilket beror på att sjukhuset saknar den verksamheten, har för få patienter eller inte har rapporterat till registren.

Fotnot:
De fyra första åren kom Länssjukhuset Ryhov på första plats i gruppen Bästa mellanstora sjukhus. 2016 knep Värnamo sjukhus en andra plats, medan Länssjukhuset Ryhov hamnade på sjätte plats och Höglandssjukhuset på tolfte plats.