Länspolitiker tar strid för höghastighetsjärnväg

I ett brev till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon vill regionstyrelsens ordförande och fem kommunstyrelseordförande från Jönköpings län ha en diskussion om Trafikverkets nya hållning i satsningen på höghastighetsjärnväg.

De senaste åren har Region Jönköpings län och länets kommuner aktivt arbetat för att satsningen på höghastighetsjärnväg och nya stambanor för Sverige ska bli verklighet. I december 2017 skrev länets tre tänkta stationskommuner och Region Jönköpings län under avtal med regeringens förhandlingsorganisation Sverigeförhandlingen om de nya stambanorna.

Avbrutet arbete skapar osäkerhet

När den nationella infrastrukturplanen beslutades i maj 2018, innehöll den beslut om nya stambanor för sträckorna Järna - Linköping, Göteborg - Borås och Lund - Hässleholm, men ingenting om de centrala sträckor som gör att hela systemet hänger ihop. Trafikverket inledde en lokaliseringsstudie för ny järnväg mellan Linköping och Jönköping, och startade en samverkansprocess med berörda regioner och kommuner.

I oktober 2018 meddelade Trafikverket i en skrivelse att myndigheten avbryter lokaliseringsstudien och att den gemensamma inriktningen inte längre gäller. Trafikverkets skrivelse skapar stor osäkerhet om bland annat stationslägen, kostnadsfördelning och hastigheter, och ökar risken att en hållbar utveckling bromsas – i Jönköpings län och i hela Sverige.

Vill ha en snabb diskussion med Trafikverket

Politikerna vill diskutera hur Trafikverkets nya hållning hindrar hållbart samhällsbyggande för både växande kommuner och landsbygdsutveckling. Representanterna för kommunerna Tranås, Jönköping, Värnamo, Aneby och Vaggeryd och Region Jönköpings län vill ha en diskussion med generaldirektör Lena Erixson och Trafikverket så snart som möjligt.

 

Kontaktuppgifter:

Malin Wengholm                                                  
R
egionstyrelsens ordförande (M)
Region Jönköpings län
072-531 80 96

Anders Wilander
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Tranås kommun
070-557 75 34

Lars-Erik Fälth                                                        Kommunstyrelsens ordförande (C)
Aneby kommun
070-524 73 42

Ann-Marie Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande (C)
Jönköpings kommun
070-578 55 24

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Vaggeryds kommun
070-585 65 81

Hans-Göran Johansson
Kommunstyrelsens ordförande (C)
Värnamo kommun
070-519 27 11