Ledarkonferens: Så hittar, vårdar och utvecklar du medarbetare och unga talanger

Två kvinnor står utomhus och tittar in i kameran
Karin Havemose och Kerstin Årmann leder projektet Ledarskap i Småland, som syftar till att hitta unga talanger lämpliga som chefer och ledare. Den 8 oktober arrangeras en ledarkonferens i Jönköping. Foto: Mikael Bergström

Hur hittar du som chef nya unga talanger? Hur gör du för att utveckla och behålla kompetensen i din organisation? Det är några av frågorna som får svar när Centrum för ledarskap i Småland arrangerar ledarkonferens i Jönköping 8 oktober 2018.

Att hjälpa såväl privata som offentliga verksamheter med att utveckla sitt ledarskap, att ta vara på mångfald och att bygga organisationer med energi och motiverade medarbetare, är det övergripande syftet med projektet Ledarskap i Småland (Småle), som pågår under tre år.

Projektet genomförs genom samverkan mellan Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan och Internationella Handelshögskolan i Jönköping och är en del i Centrum för ledarskap i Småland.

– Själva kärnan är att träna ledare i ett innovationsdrivande ledarskap, som handlar om hur man förhåller sig till förnyelse och förändring. Vi når cirka 200 ledare, säger Kerstin Årmann, projektledare för Centrum för ledarskap i Småland.

”Skapa en utvecklande miljö”

En första utmaning är att hitta unga människor som vill ta på sig roller som chefer och ledare:

– Det handlar om att hitta rätt människor till rätt platser och att skapa en bra miljö som utvecklar unga talanger och får dem att stanna kvar, säger Karin Havemose, regional projektledare.

Forumen för detta är dels LUG – Ledarutvecklingsgrupper för innovation, dels Juniorledarskapsakademin.

– En spännande och angelägen satsning. Tanken med Småle-projektet, som det förkortas, är att ”korsbefrukta” privat och offentligt ledarskap samt äldre personer med erfarenhet med ”ungt ledarskap” i syfte att främja innovativt ledarskap, säger Mikael Gustafsson, strateg näringsliv på Region Jönköpings län, som deltar i projektet med en finansiering på 2,4 miljoner kronor. 

30-tal grupper träffas

Sedan starten 2016 har projektet vuxit till ett 30-tal ledarutvecklingsgrupper(10 per län) i Småland med 6-8 ledare och chefer från privat och offentlig verksamhet samt en eller två studenter och en forskare och en processledare i varje grupp. Grupperna träffas ungefär en gång i månaden under en sjumånadersperiod. De får jobba med en utvecklingsprocess som innebär arbete på hemmaplan mellan gruppträffarna.

– Många påpekar att grupperna ger en frizon för att utveckla sina idéer kring rekrytering och ledarskap, och fördelen med att kunna få influenser från olika perspektiv, både offentliga och privata, säger Karin Havemose.

Ledarkonferens 8 oktober

Som ett led i projektet arrangeras Ledarkonferens den 8 oktober på Kulturhuset Spira i Jönköping. Som föreläsare deltar Sofia Rasmussen, omvärldsanalytiker och författare, samt Carl-Axel Hageskog, professor, idrottens ledarskap vid Linnéuniversitetet och känd som Davis Cup-kapten.

Tanken är att ledare inom näringsliv, offentlig och ideell verksamhet, forskare och studenter ska få inspiration med fokus på framtidens ledarskap.

– Den stora målsättningen för vårt projekt är att verka för att utveckla och behålla kompetens i regionen, för att främja utvecklingen. Att skapa konkurrenskraftiga företag och organisationer helt enkelt, säger Kerstin Årmann.

”Viktigt att tänka framtid”

Samtidigt konstaterar hon att det ser väldigt olika ut i Småland. Det finns mindre orter där man behöver samverka för att få behålla både verksamheter och kompetens.

De menar att många ledare trots en tuff vardag avsätter tid för det här arbetet, just för att det är så viktigt.

– Det handlar om att skapa en hållbarhet för de konkurrenskraftiga företagen, så att de både hinner med vardagen och att utveckla sin verksamhet. Det är viktigt att tänka framtid och hitta hållbara organisationsformer, menar Karin Havemose.

 

Läs mer om konferensen:
Så hittar, vårdar och utvecklar du medarbetare och unga talanger(Extern länk)