Lena är stödperson vid psykiatrisk tvångsvård

Två kvinnor står och håller om varandra
Lena Andrén är en av tiotalet stödpersoner för personer med psykiatrisk tvångvård, stödpersoner som Region Jönköpings läns patientnämnd och dess sekreterare Jeanette Byskén Henriksson organiserar. Foto: Mikael Bergström

Inom en rad verksamheter finns det frivilligarbetare som på olika sätt är ett stöd och hjälper människor i en utsatt situation. En kväll i november var det dags för erfarenhetscafé för att lyfta fram goda exempel och beskriva de utmaningar som finns i de olika uppdragen.

– Jag älskar det jag gör, och det ger mig så mycket, säger Lena Andrén i Jönköping, som sedan sex år är stödperson för människor som har psykiatrisk tvångsvård.

Hon är en av ett tiotal stödpersoner som Region Jönköpings läns patientnämnd ansvarar för, och som ska erbjudas alla människor som är aktuella för psykiatrisk tvångsvård, vilket sker som rättspsykiatrisk vård eller annan psykiatrisk vård som kan vara öppen eller på klinik.

Den 26 november samlades frivilligarbetare i Jönköpings län till cafékväll för att lyfta fram både goda exempel och de utmaningar som finns i de olika verksamheterna. En kväll med mycket god uppslutning och högt betyg från förra träffen.

”Samverkar över lagrummen”

– Vi vill uppmärksamma alla frivilligarbetarna och de insatser de gör. Samtidigt samverkar vi, mellan myndigheterna och de lagrum vi arbetar inom. Det ger oss möjlighet att tillsammans ordna träffar, peppa och hjälpa varandra och sprida kunskap om varandras uppdrag och behov av frivilligarbetare, säger Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare i Region Jönköpings läns patientnämnd.

Hon konstaterar att frivilligarbetarna, oavsett inriktning, har en viktig roll i samhället.

– Det handlar om att ge trygghet och skapa en meningsfull vardag för de människor som de är ett stöd för och deras omgivning. Det kan handla om att träna i att åka buss, handla mat tillsammans eller hjälpa till med att betala räkningar. Det ger också en väldig glädje för den som är frivilligarbetare, säger Jeanette Byskén Henriksson.

Läs mer:

Lena är stödperson vid psykiatrisk tvångsvård