Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ger uppdrag om förbättrad planering och uppföljning för Smålands Musik och Teater

Ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Malin Olsson, ger regiondirektör Agneta Jansmyr i uppdrag att lämna förslag på beslut för förbättrad planering och uppföljning av större produktioner vid Smålands Musik och Teater.

Uppdraget syftar till att förebygga budgetavvikelser samt tidigt uppmärksamma och bedöma riskfaktorer. Förslaget presenteras för presidium och nämnd vid ordinarie möten i januari 2018.

Vid dessa möten kommer också direktör Lars Johansson att ge information om Smålands Musik och Teaters preliminära resultat 2017 och planering inför 2018.