Närakut Jönköping öppnade i nya lokaler

Fyra personer står i dörren till nya närakuten i Jönköping.
Eva Kilström Nilsson, sjuksköterska, Morgan Lundell, distriktsläkare, Marie Sigfridsson, verksamhetschef och Mia Frisk, ordförande i nämnden folkhälsa sjukvård, öppnade dörren till närakut Jönköping som startade i nya lokaler på ortopedmottagningen, Länssjukhuset Ryhov. Foto: Mikael Bergström

Torsdag 1 november 2018 infördes begreppet närakut för primärvårdens akuta verksamhet, vilket även innebar att primärvårdens jourverksamhet i Jönköping, Eksjö och Värnamo bytte namn till närakut. För Närakut Jönköping innebar det start i nya lokaler i ortopedmottagningen på Länssjukhuset Ryhov.

– Det är spännande och lite pirrigt. Jag kan ju jobbet att ta hand om patienterna, men det är nya lokaler och jag är nyfiken på hur patientströmmarna kommer att bli, säger distriktsläkare Morgan Lundell.

Han var tjänstgörande läkare under premiärkvällen, den första kvällen för vårdcentralernas jourverksamhet i ortopedmottagningens lokaler på Länssjukhuset Ryhov, och med det nya namnet närakut.

Lugn första kväll

– Starten gick bra, och vi hade det lugnt med patienttillströmningen, säger Marie Sigfridsson, verksamhetschef för Närakut Jönköping.

Vardagar dagtid, 8-17, finns närakuten på varje vårdcentral. Vardagskvällar, 17-22, och helger, 10-22, finns närakut i Eksjö, Jönköping och Värnamo, i anslutning till länets tre sjukhus, bemannade gemensamt av personal från länets vårdcentraler.

Tisdag, onsdag och torsdagkvällar är bemanningen en läkare och två sjuksköterskor. Måndagkvällar och fredagkvällar ökar bemanningen till två läkare, och under dagtid på helgerna när belastningen är störst finns tre läkare på plats, samt sjuksköterskor och undersköterska eller vårdadministratör.

– Kvällar med en läkare i tjänst har vi cirka 20 patienttider. På helgerna har vi omkring 75 patienttider per dag, förklarar Marie Sigfridsson.

Göra vårdcentralens ansvar tydligare

Namnet närakut införs för att göra det tydligt att vårdcentralerna har ett ansvar för att på primärvårdsnivå ta hand om patienter som söker för akuta sjukdomstillstånd eller skador – samma dag.

– Detta är ett led i att få vård på rätt nivå och inte söka till sjukhusens akutmottagning för problem som man kan få hjälp med på vårdcentralen och deras närakutverksamhet. På kvällar och helger finns närakuten i Jönköping nu på Länssjukhuset Ryhov. Då blir det lättare för akutmottagningen att hänvisa patienter till närakuten. Men det viktiga är att vi även folkbildar invånarna i egenvård. Det är mycket man kan göra själv innan man kontaktar akutmottagningen eller närakuten, säger Mia Frisk, (KD) ordförande i nämnden folkhälsa sjukvård.