Nu monterar Region Jönköpings län solceller

Några personer monterar skenor på ett tak
På taket till nya hus D1-D2 vid Länssjukhuset Ryhov pågick under november/december förberedelsearbetet att montera fundament till de solceller som ska finnas på taket. Foto: Johan W Avby
Några personer monterar skenor på ett takEn solpanel

Hösten 2019 startade det stora arbetet med att montera solceller på en mängd tak inom Region Jönköpings län. Totalt handlar det om drygt 17 000 kvadratmeter solceller som ska producera el motsvarande cirka 7 procent av Region Jönköpings läns behov.

– Eftersom våra verksamheter har stort behov av el även sommartid, passar solceller väldigt bra för oss. Vi har omfattande teknisk utrustning inom till exempel sjukvården i Region Jönköpings län som drar el, och vi använder el för både uppvärmning och kylning, säger Ove Johansson, projektledare på regionfastigheter.

Under november pågår monteringen av solceller bland annat på tak till Värnamo sjukhus, Huskvarna vårdcentral, nya Hus 37 på Höglandssjukhuset och nya hus D1-D2 vid Länssjukhuset Ryhov.

– När monteringen är klar på D1-D2, fortsätter den på länssjukhusets huvudbyggnad, säger Ove Johansson.

Klart till våren 2020

Under mars/april 2020 kommer hela det omfattande monteringsarbetet att bli klart. Sedan fortsätter det med anslutning av solcellerna till elcentraler, ett i sig komplicerat arbete som kan kräva att elen bryts kortare perioder och som kommer att ske med omfattande planering.

Införandet av solceller kräver också speciell teknik kring säkerheten.

– Om det uppstår oväntade strömavbrott i vår verksamhet startar reservkraft i form av dieselgeneratorer. Men då måste också solcellselen brytas automatiskt för att inte skapa obalans i elsystemet, förklarar Ove Johansson.

Inventering av lämpliga tak

Satsningen på solceller har föregåtts av en inventering för att se vilka tak som är lämpliga för solceller, ur såväl hållfasthetssynpunkt som väderstreck, eventuell skuggning, med mera. Resultatet är att såväl länets tre sjukhus som ett antal vårdcentraler, folkhögskola, Kulturhuset Spira, stall och den nya bussdepån ska förses med solceller.

– Solpanelerna har en livslängd på cirka 25-30 år. En del av våra papptak där de är monterade kan behöva bytas tidigare. Därför har vi en åtgärdsplan för hur vi ska göra om vi behöver flytta solceller senare, säger Ove Johansson.

Producerar 7 procent av behovet

Det räcker med mulet väder för att en solcell ska leverera elenergi. Men vid sol och maximal effekt kommer solcellerna att svara för ungefär 7 procent av det totala elbehovet i Region Jönköpings län, eller cirka 2,6 gigawattimmar.

Ove Johansson är mycket nöjd med Region Jönköpings läns beslut om satsning på solceller.

– Verkningsgraden på solceller har ökat de senaste åren och priserna har sjunkit. Vår satsning är unik och vi tittar redan på möjligheten att så småningom utöka andelen solceller, kanske genom att använda olika markytor. Så jag väntar med spänning på nya riktlinjer från Energimyndigheten kring anslutningar, säger han.

Betala skatt på elen

Satsningen på solceller innebär också att Region Jönköpings län nu blir en producent av elenergi.

– Vi får redovisa till Skatteverket hur mycket solel vi producerar och betalar skatt på det.

Totalt sett är den ekonomiska kalkylen positiv. Med hänsyn till elpriset och investeringen på cirka 30 miljoner kronor, räknar man med att satsningen på solel är betald på sju till åtta år.

Fotnot 1: Satsningen på solel sker utifrån Region Jönköpings läns Program för hållbar utveckling 2017-2020, som innehåller en stor satsning på förnybar elenergi på cirka 3 gigawattimmar per år.

Fotnot 2: Monteringen av solceller på Region Jönköpings läns tak sköts av två entreprenörer. I norr och öster av Svea solar och i södra länsdelen av ÅF Industri.