Ny lag om utskrivning skapar ökad samverkan och längre planeringstid

För de olika grupperna, med blandade yrkeskompetenser, fanns det många olika frågor att diskutera under workshop kring hur samverkan ska fungera när patienter skrivs ut från sjukhus och behöver fortsatt vård och omsorg hemma.
För de olika grupperna, med blandade yrkeskompetenser, fanns det många olika frågor att diskutera under en workshop kring hur samverkan ska fungera när patienter skrivs ut från sjukhus och behöver fortsatt vård och omsorg hemma. Foto: Johan W Avby
För de olika grupperna, med blandade yrkeskompetenser, fanns det många olika frågor att diskutera under workshop kring hur samverkan ska fungera när patienter skrivs ut från sjukhus och behöver fortsatt vård och omsorg hemma.Tre vårdsamordnareJohan ThuressonMarita Sandqvist, projektledare för projekt Vårdsamordning, leder de workshoppar som genomförts, bland annat i Värnamo, för att utbilda medarbetarna i det arbetssätt som införs från 15 januari 2018.

Den 15 januari 2018 börjar Region Jönköpings län och länets kommuner med ett nytt gemensamt arbetssätt kring utskrivning från sjukhus för patienter med fortsatt behov av insatser.

– Nu är det hög tid att alla som arbetar närmast Esther inom slutenvård, vårdcentral och kommun att göra sig redo för vårt gemensamma nya arbetssätt som ska ge ökad trygghet för patienterna och deras närstående, efter en sjukhusvistelse, säger Marita Sandqvist, projektledare för projekt vårdsamordning.

Hon leder de workshoppar som genomförs för att utbilda omkring 500 medarbetare inom slutenvård, vårdcentral och kommunal vård och omsorg inför ”lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” som börjar gälla vid årsskiftet.

Ökat samarbete

Den handlar om ett ökat samarbete mellan flera vårdgivare när en patient skrivs ut från sjukhus och har fortsatt behov av insatser hemma.

Det börjar med att sjukhuset direkt ska meddela kommunen och vårdcentralen att en person som har insatser sedan tidigare, eller en person med nytt behov av insatser efter utskrivning, har skrivits in på sjukhus. Inom 24 timmar ska läkare göra en bedömning av vilken dag som patienten kan skrivas ut, och meddela vårdcentralens vårdsamordnare och kommunen detta.

– Vi säger inom 24 timmar för då har patienten hunnit träffa specialistläkare på rond och bedömningen om utskrivning blir mer träffsäker. Sedan ska förstås patienten få information om planerad vårdtid, säger Marita Sandqvist.

Längre planeringstid

Detta ger kommunen och vårdcentralen en längre planeringstid, och ökar möjligheten att patienten får komma hem direkt när sjukhusvården är över.

När patienten går hem ska det finnas en plan för de första dygnen för de insatser som kan behövas, som hjälp att komma upp ur sängen, dusch, omläggning av bensår, injektioner och liknande. Denna plan skapar förutsättningar för en trygg hemgång tills samordnad individuell vårdplanering, SIP, sker i bostaden inom tre dygn från utskrivning, gemensamt av aktörerna.

Vårdcentralerna får en huvudroll i det fortsatta arbetet. Patienten har rätt till en fast vårdkontakt, vilket blir vårdsamordnaren på vårdcentralen.

”Skapa trygghet”

– Det handlar mycket om att skapa trygghet för individen. Den ska ha ett direktnummer att kunna ringa vid behov, och slippa sitta i telefonkö, säger Heike Porath, vårdsamordnare på Gislehälsan i Gislaved.

Vårdsamordnarna ska bland annat ta initiativet till ett vårdplaneringsmöte inom tre kalenderdagar för de utskrivna patienter som behöver nya eller förändrade insatser, ett möte som ska resultera i en samordnad individuell plan, SIP.

Gemensam plattform

– Vi är på god väg att hitta en gemensam plattform för hur vi ska arbeta tillsammans med de kommunala biståndshandläggarna och hemsjukvården, säger Jennie Widén, vårdsamordnare på Gnosjö vårdcentral.

Samordnad individuell plan, SIP, är ett viktigt instrument för den fortsatta vården hemma, som ska följas upp inom en månad, och finnas tillgänglig att läsa i journalen via nätet.

”Plan om vad som är viktigt för patienten”

– Patienten ska ha sin samordnade individuella plan, SIP. Kan vi skriva den bra, utifrån patientens behov och på normal svenska, är det en framgångsfaktor. Den skapar en trygg patient och närstående som vet vad de ska göra om något inträffar, vem som ansvarar för vad och vad patienten själv ska göra. Planen ska utgå ifrån vad som är viktigt för patienten och vad som ger livskvalitet, säger Marita Sandqvist.

Vilka förväntningar och behov det finns hos patienten kan Johan Thureson i Vetlanda beskriva. Han blev mycket allvarligt skadad i en trafikolycka 2013, och deltar med sin erfarenhet i utbildningarna inför det nya arbetssättet.

"Vill veta vad som händer"

– Ju mer information och dialog och ju snabbare, desto lugnare blir man som patient. Det är klart att jag som patient vill veta vad som kommer att hända framöver. Det handlar om kommunikation, inte att tro eller anta, säger han.

Region Jönköpings län och länets kommuner har nyligen också skrivit under ett samverkansavtal hur arbetet utifrån den nya lagen ska fungera.

Läs mer:

Ny lag om utskrivning skapar ökad samverkan och längre planeringstid

Vårdsamordnarna får en nyckelroll

”Det handlar om kommunikation” tycker patienten Johan

Överenskommelse: Samverkan för trygg och säker utskrivning från sjukhus