Nyinvigning av meditations- och bönerummet på Värnamo sjukhus

En kvinna tänder ett ljus och sätter ner i en stor behållare med ett stort ljus i mitten. I bakgrunden spå väggen hänger ett ljuskonstverk i rund form.
På ett sjukhus befinner sig dagligen människor med svåra tankar och existentiella frågor. Har du kanske fått ett svårt besked eller har någon närstående som är allvarligt sjuk så finns meditations- och bönerum som en möjlig plats för reflektioner och andlig vård. Här det nyrenoverade rummet på Värnamo sjukhus. Foto: Johan W Avby
En kvinna tänder ett ljus och sätter ner i en stor behållare med ett stort ljus i mitten. I bakgrunden spå väggen hänger ett ljuskonstverk i rund form. Stolar runt en behållare med ljus. En skissbild på hur meditations-och bönerummet på Höglandssjukhuset i Eksjö ska se ut när det är klart. Blåa väggar och ljuskonst, en bokhylla och ett par stolar.

Onsdagen den 5 december 2018 inviger Region Jönköpings län det nyrenoverade meditations- och bönerummet på Värnamo sjukhus.

Meditations- och bönerum finns på alla tre sjukhusen i länet. När man är sjuk eller närstående till någon som är sjuk behöver man ofta tid för att reflektera över det som händer och som kan vara tungt och svårt. Även personal kan behöva bearbeta svåra händelser. Rummen är inredda för detta syfte och utsmyckade på ett sätt som gör dem välkomnande för alla, oavsett livsåskådning.

– Här kan den som vill dra sig tillbaka för en stund av stillhet och eftertanke, meditation eller bön, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Inte kyrkolokaler

Rummen används också för gemensam bön och andakter i Sjukhuskyrkans regi. De utgör emellertid inte kyrkolokaler eller kapell. Inget trossamfund disponerar för egen del sjukhusens meditations- och bönerum.

– Namnet Sjukhuskyrkan betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas ekumeniska arbete på sjukhusen och som regionen sätter stort värde på, förtydligar Eivor Blomqvist, samordnare för den andliga vården.

Meditations- och bönerummet på Värnamo sjukhus har under året renoverats, fått ny utsmyckning och delvis nya möbler. I motsvarande rum på Länssjukhuset Ryhov vittnar de många ljusen i ljusbäraren om att det dagligen har ett stort antal besökare. På Höglandssjukhuset kommer ett nytt och vackert meditations- och bönerum att tas i bruk 2020, i hus 37, en nybyggd del av sjukhuset.

Andlig vård och existentiell hälsa

Att bli sjuk eller drabbas en olycka är i vissa fall en omvälvande händelse som kan leda till en livskris. Region Jönköpings län eftersträvar en personcentrerad vård där även patientens andliga och existentiella behov uppmärksammas.

Andlig vård används som samlingsbegrepp för insatser som bedrivs av företrädare för olika livsåskådningar och trosuppfattningar. Det är ett komplement till det som olika personalgrupper inom vården ansvarar för.

Sjukhuskyrkan innefattar de olika kristna traditionerna i landet. Inom Sjukhuskyrkan i Jönköpings län arbetar präster och diakoner anställda av Svenska kyrkan och pastorer anställda av samfunden i Sveriges frikyrkosamråd. De har tystnadsplikt och för inga journaler. Alla kontakter bygger på frivillighet och respekt för patientens integritet. Kontakten behöver inte ha ett religiöst innehåll, det kan ofta handla om ett behov av att samtala om det som är svårt. Flertalet möten med patienter och närstående sker på vårdavdelningar och i avskilda samtalsrum, ibland också på sjukhusens bårhus.

Samarbete utifrån patientens behov

Region Jönköpings län samarbetar även med företrädare för muslimsk och buddhistisk andlig vård för att ge varje patient möjlighet att få andlig vård i enlighet med sina egna behov och önskemål. Det finns kontaktpersoner som efter behov och önskemål besöker inneliggande patienter. Från nyåret kommer Jönköpings muslimska råd att anställa en sjukhusimam med placering i Jönköping, men med hela länet som arbetsfält.

Nyinvigning i Värnamo

Onsdagen den 5 december invigs alltså det nyrenoverade meditations- och bönerummet i Värnamo sjukhus. Programmet inleds klockan 11.00 med att

  • Agneta Jansmyr, regiondirektör, invigningstalar och ”klipper bandet” tillsammans med Anders Sjögren, chefläkare på Värnamo sjukhus
  • Eivor Blomqvist, samordnare för den andliga vården inom Region Jönköpings län, talar om rummets funktion och om den andliga vården

Programmet fortsätter med öppet hus fram till klockan 15.00. Representanter för Sjukhuskyrkan och den muslimska andliga vården finns på plats för att berätta om sitt arbete. Det bjuds på tilltugg och besökarna får möjlighet att ta del av postrar och informationsmaterial om andlig vård och om regionens etikarbete.

Varmt välkomna till meditations- och bönerummet på plan 2 målpunkt H, nära södra entrén.