Omfattande investering i utrustning till Höglandssjukhuset Eksjö

Byggnationen av hus 37 vid Höglandssjukhuset Eksjö fortgår enligt plan och nu föreslås regionstyrelsen att anslå 225 miljoner kronor till investeringar i lös utrustning och IT-lösningar för verksamheterna i det nya huset.

Byggnationen ingår Region Jönköpings läns omfattande satsning på länets tre akutsjukhus med målet att bygga för framtidens vård där grönare miljöer, nya byggnader, fler enkelrum och toppmodern teknik spelar en viktig roll för att möta kraven på en modern vård och arbetsmiljö. Markarbetena för hus 37 startade redan i april 2016 och nu förbereds alltså investeringar i utrustning, inredning och IT-lösningar för de verksamheter som kommer att flytta in i de nära 30 000 kvadratmeter som fördelas på sju våningsplan. Operations- och intensivvårdskliniken blir den största verksamheten i det nya huset, med nio nya operationssalar.

– Vi bygger för framtidens vård på Höglandssjukhuset, där det handlar om att möta patienternas behov, men också om att skapa förutsättningar för en säker vård och en god arbetsmiljö, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm. Med den omfattande investeringen i utrustning ges dessutom möjlighet att byta ut gammal och uttjänt utrustning, för att även framöver ge bästa möjliga förutsättningar att erbjuda en högkvalitativ vård. Sammantaget ser vi också att det kommer att stärka möjligheterna till rekrytering av medarbetare till Höglandssjukhuset, säger Malin Wengholm.

Utöver operations- och intensivvårdskliniken kommer bland annat även barn-och ungdomsmedicinsk enhet, smärtmottagning, ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning med 32 enkelrum, bårhus, restaurang samt konferens- och utbildningslokaler att rymmas i det nya huset.

– Utgiften för lös utrustning finns med i den finansiella planeringen för 2018-2020, säger ekonomidirektör Jane Ydman.

Inredningen väntas vara på plats till årsskiftet 2019/2020 och verksamheterna inflyttade under 2020.

Läs mer: Nybyggnad, hus 37, Höglandssjukhuset i Eksjö