Öppet hus i Länssjukhuset Ryhovs nya lokaler

En man står i skyddskläder och hjälm på byggarbetsplatsen och slår ut med armarna
Välkomna hit, säger verksamheternas projektledare Henrik Hjortsjö. Den 7 december, årsdagen av första spadtaget, är det dags att visa medarbetare och allmänhet hur långt det stora bygget av hus D1-D2 vid Länssjukhuset Ryhov har kommit, och inte minst berätta om all den verksamhet som kommer att bedrivas i huset, utan krav på skyddsutrustning. Tack vare VR-glasögon blir det också möjligt att redan nu se hur lokalerna kommer att se ut i färdigt skick. Foto: Mikael Bergström

Två nya stora byggnader håller på att ta form vid Länssjukhuset Ryhov. Fredag 7 december 2018, på årsdagen av första spadtaget, är medarbetare och allmänhet välkomna på Öppet hus för att få en bild av de nya lokalerna och framför allt höra mer om hur nya och moderna sjukvårdslokaler ska användas.

På ett år har ytan intill Länssjukhuset Ryhov förvandlats från en grop till två stora och fem respektive sex våningar höga, huskroppar med tydliga konturer.

– Vi tycker att det nu är ett lämpligt tillfälle när projekterings- och planeringsfasen är över och att vi nu går över i en fas där vi pratar om innehållet i vården och hur arbetssätt och rutiner ska fungera i de nya lokalerna, säger Henrik Hjortsjö, verksamheternas projektledare.

Mellan 90 och 100 vårdplatser

De två huskropparna, D1 och D2 på totalt 35 000 kvadratmeter, kommer att innehålla en lång rad verksamheter, som dialysverksamheten, mammografi, olika mottagningar och mellan 90 och 100 vårdplatser inom den medicinska vården samt akutvårdsavdelning, inklusive en helt ny tillnyktringsenhet.

En speciell satsning görs i form av en gemensam ”hjärnans mottagning”.

– Detta är ett nytt grepp som vi tror kommer att gynna patienterna, eftersom denna satsning gör att vi kommer att kunna upprätthålla ännu högre kompetens inom neurologi och geriatrik, säger Henrik Hjortsjö.

Samlad kompetens för behandling och rehabilitering

Här kommer kompetensen att finnas samlad för såväl behandling som rehabilitering.

– Arbetsterapeuter och sjukgymnaster får goda förutsättningar här till aktivitet och träning. Dessutom blir det en rehabträdgård, för träning utomhus, både rent fysiskt och i form av att använda olika sinnen.

Det översta planet, plan 6, i ena huskroppen kommer att renodlas för utbildningslokaler. Dels till Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering, och dels till lokaler för de läkarstudenter vid Linköpings universitet som får Jönköping som studieort från termin sex.

– Utbildningslokalerna kommer att bli klara under våren 2020, men då måste samtidigt hela huset vara försörjt med bland annat el och vatten, säger Henrik Hjortsjö.

Träning i realistisk miljö

Metodikum kommer även att ha lokaler på plan 2, där ambulans- och polispersonal ska kunna träna insatser i en realistisk miljö.

– Det blir möjligt att spela upp filmer på väggarna och att öva olika scenarier hur man agerar i anslutning till en utryckning, säger Henrik Hjortsjö.

De nya lokalerna skapas för att kunna erbjuda en effektiv hälso- och sjukvård med stor flexibilitet i framtiden. Arbetsmiljön blir förstås den bästa tänkbara och en stor satsning görs på att olika kompetenser ska användas på rätt sätt.

Textilskåp ger bra logistik

Ett exempel är de textilskåp som installeras på plan 2, och där alla vårdmedarbetare registreras när de hämtar ut och sedan lämnar sina arbetskläder för tvätt.

– Detta kommer att skötas av vårdnära service. Vi slipper köra tvätt i hissar och det blir enkelt för personalen att byta arbetskläder, vilket är en positiv hygienaspekt, säger Henrik Hjortsjö.

Inflyttningen förbereds 

Samtidigt som själva byggnationen fortsätter inleds ett omfattande arbete med att förbereda inflyttningen i form av beställning av utrustning och möbler och genomgång av den avancerade teknik som bland annat mammografin och dialysverksamheten använder.

Den 7 december blir det också möjlighet för både medarbetare och allmänheten till rundvandring i en avlyst del av lokalerna.

– Detta blir ett bra tillfälle för alla att få en inblick i de nya lokalerna. Vi kommer att ha tre-fyra stationer där vi visar och berättar om huset, säger Henrik Hjortsjö.

Läs mer:

Regionfastigheter: hus D1-D2

 

En läkande utomhusmiljö i sjukvårdens nya lokaler

Nya hus D1-D2 på Ryhov: Sjukvården testar sig fram till de bästa vårdlokalerna