Patienter positiva till nätjournal på 1177

Man och pojke står framför bärbar dator och tittar på skärmen.
Som vårdnadshavare kan du ta del av barnets journal fram till det att barnet fyller 13 år.

Intresset för att ta del av sin journal via nätet ökar. Varje dag loggar i genomsnitt 3000 invånare i Jönköpings län in på 1177.se för att ta del av sin journal och de tjänster som erbjuds.

Patienter ställer sig mycket positiva till att kunna läsa sin journal på nätet och utnyttjar gärna de möjligheter som tjänsten erbjuder. Det visar en nationell enkätstudie som Uppsala universitet nyligen gjort.

– Det är väldigt roligt att den nationella studien visar att patienterna är så positiva till journalen via nätet. Detta är även något som vi också ofta hör när vi har kontakt med invånarna i Jönköpings län, säger Inga Jonzon Eriksson, projektledare för journalen via nätet i Region Jönköpings län.

Många tjänster som erbjuds

I genomsnitt är det cirka 3000 invånare i Jönköpings län som varje dag loggar in i sin journal och antalet ökar kontinuerlig. 97 000 invånare i länet har någon gång loggat in i sin journal, vilket motsvarar 27 procent av länets invånare. Som vårdnadshavare kan man även ta del av barnets journal, fram till det att barnet är 13 år, och det har 13 651 invånare gjort.

Den journalinformation som finns tillgänglig i Jönköpings län är anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remissvar, diagnoser, provresultat och mödrahälsovård.

– Vi jobbar nu på att införa läkmedelsinformation och barnhälsovårdens journaler. Och därefter följer arbete med införande av remisstatus och information från uppmärksamhetssignalen, som är en sammanfattning av viktig medicinsk information, säger Inga Eriksson.

Nya mål till 2020

Målet är att alla invånare över 16 år ska ha tillgång till all information om dem själva år 2020. Det innebär allt som dokumenteras inom hälso- och sjukvården samt tandvården i Region Jönköpings län.

Studien, gjord av Uppsala universitet, visar att:

  • Tillgång till provsvar är den viktigaste funktionen för patienter.
  • Patienter främst läser sin journal för att få en översikt över sin hälsa och sina kontakter med vården, samt för att följa upp vad som dokumenterats vid ett vårdbesök.
  • Patienterna är mycket positiva till att få enkel tillgång till sin egen journal via nätet och de möjligheter som detta ger.
  • Patienter vill ha tillgång till information i journalen så fort som möjligt, helst inom ett dygn efter ett vårdbesök eller en provtagning.