Positivt hiv-besked i dag är inte lika med dödsdom

Läkare i läkarkläder sitter på brits i undersökningsrum och tittar in i kameran.
Hiv smittar inte vid ”vanliga” sociala kontakter som exempelvis handslag, kyssar eller genom att dela bestick eller handduk, berättar överläkare Per Josefson. Foto: Johan W Avby

För 30 år sedan var beskedet om att någon bar på hiv-viruset lika med en dödsdom. Men sedan dess har mycket hänt.

– Tack vare stora framsteg inom behandling och läkemedel kan den som är hiv-smittad i dag leva ett nästan helt normalt liv, säger Per Josefson, överläkare på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Hiv är ett virus som smittar via kroppsvätskor och blod, vanligast är att smittan överförs via oskyddat samlag. Det smittar inte vid ”vanliga” sociala kontakter som exempelvis handslag, kyssar eller genom att dela bestick eller handduk. Viruset angriper kroppens immunförsvar och försvagar motståndskraften mot infektioner. 

– Jag brukar förklara det som att hiv-viruset angriper hjälparcellerna, det är immunförsvarets "generaler" och de som styr, berättar Per Josefson.

Smittade ofta symptomfria

 Att smittas av hiv innebär en succesiv nedbrytning av hjälparcellerna och när de når en tillräckligt låg nivå så ökar risken för att drabbas av bland annat infektioner, svamp i organ, parasiter och tumörsjukdomar.

– Det som är lurigt med hiv är att man under stor del av sjukdomsförloppet kan sakna symptom, samtidigt som kroppens immunförsvar kämpar för fullt mot hiv-viruset, säger Per Josefson.

Slutstadiet av hiv, när hjälparcellerna nästan är nere på noll, är det syndrom som benämns som aids och utmärks dessutom ofta av symptom som långvarig feber, diarré och viktnedgång.

Finns framgångsrika behandlingsmetoder

 För 30 år sedan var en hiv-diagnos lika med en dödsdom men i Sverige i dag är det ovanligt att hiv-viruset går så långt att aids utvecklas. Nu finns nämligen mycket framgångsrika behandlingsmetoder och bromsmediciner, vilket innebär att en hiv-smittad kan leva i princip som vanligt.

– Förutom att de patienterna en gång om dagen behöver ta sin medicin så lever de precis som vem som helst. Om de har en välfungerande hiv-behandling och tar sin medicin regelbundet är risken att smitta någon annan vid sexuella relationer minimal, även om smittskyddslagen fortfarande säger att kondom ska användas, säger Per Josefson.

Viktigt med hiv-test

 I Sverige lever i dag drygt 7700 patienter med hiv, av dessa finns ungefär 125 stycken i Jönköpings län. Drygt 95 procent av de 125 patienterna står på stadig behandling och har vad man kallar ett ”icke detekterbart virus”, vilket innebär att mängden hiv-virus i blodet är så låg att den inte ens går att mäta. 

När en patient diagnostiseras med hiv sätts behandling in och ett team bestående av läkare, sjuksköterska och kurator arbetar tätt tillsammans för att hjälpa patienten hantera de fysiska och psykiska delarna.

– Ju tidigare en diagnos kan ställas desto bättre, och för att en diagnos ska kunna ställas krävs ett hiv-test. Därför är det viktigt att man testar sig, hellre en gång för mycket än en gång för lite, säger Per Josefson.

 

FAKTA: Världsaidsdagen 1 december, World Aids Day (WAD), är en minnesdag för alla som har dött i aids men också en dag då människor över hela världen visar sitt stöd för alla de miljoner människor som lever med hiv.
Källa: Folkhälsomyndigheten