Pressinbjudan 11 november: Skottlands hälsominister besöker Region Jönköpings län

Region Jönköpings län har sedan flera år ett aktivt utbyte med Skottland inom hälso- och sjukvård, till exempel om personcentrerad vård. Måndag 11 november 2019 kommer Skottlands minister för hälsa och idrott, Jeane Freeman, på besök till Region Jönköpings län för att ta del av vår verksamhet och vårt utvecklingsarbete.

Kunskapsutbytet mellan Skottland och Region Jönköpings län fortsätter inom områden som personcentrerad vård och samverkan mellan olika aktörer, i allt från vårdinsatser för invånare med stort vårdbehov från olika aktörer, till samordnade insatser för barn som är utsatta, och arbetet att motverka psykisk ohälsa.

I gruppen från Skottland ingår bland annat Jason Leitch, som har arbetat för den skotska regeringen sedan 2007. Han har tidigare bland annat lett workshop 2019 om ledarskapsbeteenden på den internationella Mikrosystemfestival som Region Jönköpings län arrangerar sista veckan i februari varje år. Nu vill han närmare studera utvecklingsarbetet i Region Jönköpings län.

Dagen inleds på Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete, där ledningen för Region Jönköpings län kommer att informera om verksamheten.

Under förmiddagen blir det också studiebesök i självdialyspaviljongen på Länssjukhuset Ryhov, möte med patientstödjare och med strategigrupp för barn.

Efter lunch fortsätter dagen med bland annat information om Esther-nätverket ( nätverk för vårdsamverkan) och studiebesök på Barnahus i Jönköpings län.

Medier är välkomna att intervjua Skottlands minister för hälsa och idrott Jeane Freeman

Tid: Måndag 11 november 11.00-11.30

Plats: Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Kontakt:
Göran Henriks
utvecklingsdirektör
Region Jönköpings län
0706-224515