Pressinbjudan 15 december 2017: Att samverka med civilsamhället för integration

Människor som är nya i Sverige kan behöva omfattande samhällsinsatser för att integreras, lära sig svenska, komma i sysselsättning och bli delaktiga i samhällslivet. För att få till ett inkluderande samhälle med hög delaktighet och mångfald, måste myndigheter och medborgare samverka. Under en heldag i Jönköping 15 december 2017 sprids goda exempel på bra och innovativ samverkan med civilsamhället.

Dagen arrangeras inom ramen för det länsövergripande EU-projektet CHANGE.

Medierna är välkomna!

Medierna är välkomna att vara med under hela eller delar av dagen där inspiratörer med erfarenheter från olika sammanhang deltar.
Det finns tid för intervjuer mellan programpunkterna – kontakta oss i förväg om ni vill träffa någon av de medverkande.

Tid: Fredag 15 december 2017 klockan 9–15.
Plats: Linnésalen, Stadsgården, Sparvhöksgatan 7, Jönköping.

Inspirerande programpunkter:

Klockan 9.00­–10.30:  Ali Abdelzadeh från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visar hur vi kan stärka det civila samhällets villkor för att det ska fungera som en central del av samhällsutvecklingen och demokratin.

Klockan 11:  Daniel Abrahamsson från Nässjö kommun berättar om projektet Språkvän som genom olika möten vill underlätta vardagen och möjligheten för nyanlända att snabbare komma in i samhället.

Klockan 11.30:  Ingrid Håkansson från Föreningsprojektet i Nässjö arbetar för att fler nyanlända ska engagera sig i föreningslivet genom att coacha föreningar.

(Paus för lunch klockan 12.30–13.30)

Klockan 13.30–15: Sumeja Pehlic och Peter Magnusson berättar om Underground, en fritidsgård i Råslätt som på helgerna drivs av ideellt arbete i samarbete med Jönköpings kommun. Gården vänder sig till ungdomar från områdets 60-tal etniska och religiösa grupper och har framgångsrikt arbetat med integration, tjejers fritid samt nätverksbyggande.

Kontakt

Projektledare Joel Malmvall
070-253 00 38
joel.malmvall@rjl.se

Kommunikatör Lisa Andersson
070-819 95 71
lisa.andersson@rjl.se