Pressinbjudan 15 december 2017: Undertecknande av avtal för höghastighetsjärnväg

Sverige behöver ny järnvägskapacitet. I februari 2016 presenterade Sverigeförhandlingen sträckningen för de nya stambanorna för höghastighetsjärnväg med tre stationskommuner i Jönköpings län: Tranås, Jönköping och Värnamo.

Nu skriver kommunerna och Region Jönköpings län under avtalen med Sverigeförhandlingen, för en hållbar framtid med utvecklingsmöjligheter och bostadsbyggande inte bara för vår region, utan för hela Sverige.

Medierna är välkomna!

Välkommen på fredag när Region Jönköpings län samt kommunerna Tranås, Jönköping och Värnamo undertecknar avtalet med Sverigeförhandlingen om ny höghastighetsjärnväg. 

Tid: Fredag 15 december 2017 klockan 10.10–11.00.
Plats: Galleriet i Rådhuset, Jönköping

Mycket talar för höghastighetsjärnväg

Region Jönköpings län och de tre stationskommunerna har under de senaste åren aktivt arbetat med frågan om nya stambanor för höghastighetsjärnväg. Skälen för att bygga banorna är flera. Ökad järnvägskapaciteten behövs, för såväl godstransporter som persontrafik.

Höghastighetsjärnväg ger arbetsmarknadsförstoring och näringslivsutveckling, inte bara i landets tre storstäder, utan också för städerna och landsbygden däremellan. De nya stambanorna ger ett hållbart alternativ till vägtrafik och flygtransporter.

Höghastighetsjärnvägen, och de avtal som vi nu skriver under tillsammans med Sverigeförhandlingen, bidrar också starkt till ett ökat bostadsbyggande.

Medverkande vid avtalssigneringen:

Sverigeförhandlingen:
Catharina Håkansson Boman, förhandlare

Tranås:
Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande (M)
Karin Semberg, kommundirektör

Jönköping:
Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsen ordförande (C)
Ulf Fransson, tf stadsdirektör

Värnamo:
Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande (C)
Ulf Svensson, kommundirektör

Region Jönköpings län:
Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande (M)
Agneta Jansmyr, regiondirektör

Mediekontakt

Anna Holm
Kommunikatör
Region Jönköpings län
anna.a.holm@rjl.se
070-593 87 53