Pressinbjudan 19 januari 2018: Samverkan för snabbare etablering av nyanlända

För att underlätta en snabb etablering för nyanlända, är det viktigt att samverkan mellan olika aktörer fungerar bra. På fredag 19 januari 2018 samlas 250 medarbetare och chefer inom SFI och vuxenutbildning samt Arbetsförmedlingen i länet för att lyssna och lära av varandra.

Flera olika aktörer spelar viktiga roller när det gäller stöd till nyanlända på vägen till ett arbete. Det handlar bland annat om SFI och olika former av insatser från både Arbetsförmedlingen och kommuner.

Tillsammans i länet

Jönköpings län vill tillsammans fördjupa samarbetet och öka förståelsen för varandras uppdrag så att arbetet med nyanländas lärande kan stärkas och vägen till arbete kortas. Under en dag med inspel och dialog ska vi komma vidare i det arbetet. Bakom satsningen står ett länsövergripande EU-projekt som ska stärka kompetens och verksamheter i länet som arbetar med integration.

Medierna är välkomna!

Länets medier hälsas välkomna hela eller delar av dagen.

Tid för enskilda intervjuer ges mellan programpunkterna.
Kontakta oss i förväg om ni vill boka tid med medverkande eller projektledningen.

Tid: Fredag 19 januari 2018, klockan 8.15–16

Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25 i Huskvarna

Ur programmet:

  • Malin Dahlström från Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Malin arbetar för att förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande inom vuxenutbildning och SFI.
  • Tommy Josefsson är utvecklingsledare i Sävsjö kommun med fokus på kompetensutveckling kring nyanländas lärande. Tommy föreläser och undervisar om kulturmöten och har tidigare arbetat med att utveckla högskolekurser inom migration och interkulturell kommunikation.
  • Representanter från länets kommuner och Arbetsförmedlingen om samverkan och nytänkande.

Kontakt

Projektledare Joel Malmvall
070-253 00 38

Kommunikatör Lisa Andersson
0708-19 95 71