Pressinbjudan 23 januari 2020: Temadag om direktförsäljning för mathantverkare i Jönköpings län

Torsdag 23 januari 2020 samlas ett 30-tal mathantverkare från Jönköpings län till en temadag för ett kunskapsutbyte och diskussion mellan mathantverkare och konsumenter. Det är Nationellt resurscentrum för mathantverk (Eldrimner) som under 2020 arbetar extra med mathantverket och mathantverkarna i Jönköpings och Kronobergs län, i samarbete med bland andra Region Jönköpings län.

Direktförsäljning ger unika möten mellan producenter och en intresserad och medveten kundkrets. Att få köpa osten direkt av mejeristen som ystat den, att kunna fråga bagaren om hur brödet jäst, att få veta var äpplena till musten växt, var fisken i inläggningen fiskats och varifrån köttet i korven kommer, det ger matinköpen ett mervärde och innebär upplevelser som fäster sig i konsumentens medvetande.

Möten bidrar till nya idéer

Att sälja sitt mathantverk direkt till konsumenterna innebär även fördelar för producenterna. Inte minst ger det ökad kontroll över både priset och berättelsen om produkten. Mötet mellan konsument och producent bidrar också till nya idéer och produktutveckling för mathantverkaren.

Inspirera till utbildning och nya företag

Temadagen arrangeras för att ta tillvara alla möjligheter, skapa kontakter, ge en internationell utblick och arbeta gemensamt för att inspirera till ökad direktförsäljning. Syftet är också att det ska inspirera fler till att utbilda sig och i förlängningen starta mathantverksföretag.

Media är välkomna att besöka temadagen

Tid: 23 januari 2020 klockan 09.30-16.00
Plats: Flättinge Gårdscafé, Uppegård 4, Huskvarna

Mer information och fullständigt program

https://www.eldrimner.com/core/files/Inbjudan%20Mathantverksdag%202020%20Jönköpings%20län.pdf(pdf-dokument)

Kontakt:
Christina Odén
Region Jönköpings län
Projektledare för den regionala livsmedelsstrategin i Jönköpings län
christina.oden@rjl.se
073-025 94 18