Pressinbjudan 24 oktober 2018: Statens utredning om Jämlik tandvård träffar Folktandvården i Jönköpings län

Den 24 oktober 2018 träffar Veronica Palm, som på regeringens uppdrag leder den statliga utredningen om en jämlik tandvård, verksamheter i Folktandvården, Region Jönköpings län.

För att hämta in kunskap om hur tandvården fungerar besöker Veronica Palm och övriga utredare olika kliniker runt om i landet. Veronica Palm kommer under dagen att följa med Folktandvårdens medarbetare ut i den externa verksamheten, dels på en tandvårdslektion i årskurs 4 i Tranås, dels i den uppsökande verksamheten för äldre med särskilda behov, där hon närvarar vid en munvårdsutbildning för personal vid Åkersborgs äldreboende i Nässjö.

Medierna är välkomna att träffa utredningen och företrädare för Folktandvården.

Tid: Klockan 16.00, 24 oktober
Plats: Åkersborgs äldreboende, Ambjörngatan 7, Nässjö

Utredningen "Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa" ska analysera hur man kan minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen och ska lämna förslag om hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. 

Kontakt

Anneli Björkman
Kommunikationschef,  Folktandvården
0730-910360