Pressinbjudan 4 december: Region Jönköpings län skriver avtal med Human Bridge

När medicinteknisk utrustning utrangeras från Region Jönköpings län kan den komma till fortsatt användning i länder som utvecklar sin sjukvård. Detta tack vare ett avtal som nu tecknas med biståndsorganisationen Human Bridge, med säte i Holsbybrunn utanför Vetlanda, som bedriver biståndsprojekt i Afrika, forna Östeuropa och Mellanöstern.

Region Jönköpings län har sedan tidigare ett regelverk för hur ambulanser och annan utrustning som är utrangerad ska tas omhand.

Det avtal som nu tecknas innebär att Human Bridge tar hand om den utrustning som är utrangerad, men funktionsdugling.

”Vara en värdefull resurs”

– Det är väldigt bra att vi får till det här avtalet. Det innebär att den medicintekniska utrustning som byts ut hos oss, och som inte bedöms möjlig att sälja, istället kan göra stor nytta och vara en värdefull resurs i ett sjukvårdssystem med mindre ekonomiska möjligheter, säger Mia Frisk (KD), ordförande för regionstyrelsen.

Human Bridge bedriver projekt i ett 20-tal länder. Sedan tidigare finns avtal med flera regioner i Sverige. När det handlar om just sjukvårdsmaterial och medicinteknisk utrustning är Ukraina och Etiopien två stora mottagarländer.

”Lättare att planera långsiktigt”

– I Etiopien hjälper vi till att rusta upp sjukhus och har ett bra kontaktnät med bland annat eget kontor. Att få till ett avtal med Region Jönköpings län är väldigt positivt. Även om vi också tidigare fått viss sjukvårdsmateriel från sjukhusen i Jönköpings län, så innebär ett avtal att det blir ett säkrare flöde och lättare för oss att planera långsiktigt. Behoven finns runt om i världen och är omättliga, säger Robert Bergman, direktor för Human Bridge.

Media är välkomna att delta när avtalet skrivs mellan Region Jönköpings län och Human Bridge

Tid: Onsdag 4 december klockan 10.00
Plats: Human Bridge, Bergmossevägen 8, Holsbybrunn

Från Region Jönköpings län deltar regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD) och tillförordnad regiondirektör Jane Ydman, från Human Bridge direktor Robert Bergman.