Pressinbjudan 4 juni 2019: Forskarkonferens i Ystad om fästingburna sjukdomar

Den 3-5 juni 2019 samlas upp till 70 forskare från ett tiotal länder på Ystad Saltsjöbad för att presentera och diskutera aktuella och nya rön om fästingar och fästingburna sjukdomar. Bland annat om nya fästingarter som hittas alltmer frekvent i Sverige, om epidemiologi och diagnostik av "nya" sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Det är SNÄFF (Skandinaviska Nätverket för forskning om fästingar och fästingburna Sjukdomar) som arrangerar konferens vartannat år. Konferensen och flera av presentationerna under konferensen är ett resultat av det skandinaviska EU-finansierade fästingprojektet ScandTick Innovation som genomfördes åren 2015-2018 och som leddes från Region Jönköpings län.

 Flera av dessa resultat har redan kunnat tillämpas inom hälso- och sjukvård i de skandinaviska länderna.

– Den skandinaviska fästingforskningen är ledande i Europa och flera nya, intressanta forskningsresultat kommer att presenteras på den vetenskapliga konferensen, säger Per-Eric Lindgren, professor vid Linköpings Universitet och forskningsledare i Region Jönköpings län. 

Konferensen handlar också om fästingekologi och riskbedömningar för spridning av fästingar och även de mikroorganismer de kan bära på, nya rön om TBE (vaccinering och vaccinationsgenombrott, epidemiologi), gemensamma satsningar för att försöka samordna och om att uppnå konsensus kring diagnostik samt behandling av fästingburna sjukdomar i Norden. 

Media bjuds in till konferensen för möjlighet att samtala med och intervjua ledande forskare inom området!

Tid: Tisdag 4 juni 2019, klockan 16.00

Plats: Ystad Saltsjöbad, Saltsjöbadsvägen 15, Ystad 

Läs mer om SNÄFF:s konferensprogram(pdf-dokument)
 

Kontakt: 

Per-Eric Lindgren Professor, Linköpings Universitet forskningsledare Region Jönköpings län
per-eric.lindgren@liu.se  070-089 68 52 

Stefan Wengelin, konferensarrangör
Commee AB
0703-422138