Pressinbjudan måndag 5 november 2018: Vaccinationskampanjen inleds med att radioprofilen Karin Malmsten vaccineras

Radioprofilen Karin Malmsten vill fortsätta sitt friska pensionärsliv och vaccineras nu i samband med att kampanjen för vaccination mot influensa inleds.

Många känner igen Karin Malmstens småländska röst från P4 Jönköping och Gudstjänsterna i P1. Efter 41 år på Sveriges Radio har hon nu gått i pension för att njuta av livet så länge hon kan.  Karin Malmsten tillhör en så kallad riskgrupp eftersom hon har haft bröstcancer, och dessutom har diabetes typ 2. För henne är det viktigt att vaccinera sig och hon rekommenderar alla att göra det.

Gratis för riskgrupperna

Vissa grupper har en ökad risk att bli allvarligt sjuka av influensa och för dem är vaccinet gratis. Det gäller alla som är över 65 i år, alla som har en kronisk sjukdom som påverkar hjärta, lungor eller immunförsvaret och alla som är gravida.

Bäst i Sverige

Under flera år har Jönköpings län varit bland de bästa i Sverige på att vaccinera personer som är 65 år och äldre. Vi var bäst i landet även ifjol, då vi vaccinerade 61 procent av alla över 65 år jämfört med rikssnittet på 49 procent.

 

Vi välkomnar medierna i samband med att vi startar länets vaccinationskampanj!

Tid: Klockan 10:00, måndag 5 november 2018
Plats: Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping. Konferensrum Ateljén

Kontakt:

Smittskyddsläkare
Malin Bengnér
tel. 010-242 23 34
malin.bengner@rjl.se