Pressmeddelande 23 oktober 2019: Årets kultur- och arbetsstipendiater utsedda

Porträtt av en man
Henrik Johansson, skådespelare, får Region Jönköpings läns kulturstipendium 2019
Porträtt av en manporträtt av en kvinnaEn man står vid ett ljuskonstverk

Henrik Johansson, skådespelare, får Region Jönköpings läns kulturstipendium 2019 och Jan Carleklev, ljudartist och designer, samt Amanda Selinder, textilkonstnär, får årets arbetsstipendium.

Kulturstipendiaten Henrik Johansson

Skådespelare Henrik Johansson får Region Jönköpings läns kulturstipendium på 50 000 kr med följande motivering: ”För att ha blivit Trond med hela svenska folket i 2018 års julkalender som blev en stor tittarsuccé. Har under sin skådespelar- och teaterkarriär uppvisat stor mångsidighet i sina rollgestaltningar. ” Henrik är född och uppvuxen i Jönköping och är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö. Han har varit verksam vid flera teatrar i landet och har medverkat i ett flertal TV-serier.

Arbetsstipendiaten Jan Carleklev

Ljudartist och designer Jan Carleklev får Region Jönköpings läns arbetsstipendium på 25 000 kr med följande motivering: ”Ser konsten som ett redskap för att skapa nyfikenhet och kunskap. Förenar konst, nya teknologier och pedagogik för att ge meningsfulla och nyskapande konstupplevelser.” Jan är född och uppvuxen i Jönköping och är ljudartist och designer med flera tidigare och pågående projekt i Jönköpings län.

Arbetsstipendiaten Amanda Selinder

Textilkonstnär Amanda Selinder får Region Jönköpings läns arbetsstipendium på 25 000 kr med följande motivering: ”En fascination och nyfikenhet för de mikroorganismer som den mänskliga kroppen lever i symbios med och som driver hennes arbete framåt. Bedriver en konstnärlig research fokuserad kring mötet mellan material och kropp.” Amanda är född och uppvuxen i Tranås. Hon har en kandidatexamen i textilkonst vid Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg och har ställt ut sina verk internationellt.

Årliga stipendier

Region Jönköpings län delar varje år ut totalt 100 000 kronor i form av kultur- och arbetsstipendier. Stipendiaterna utses av Region Jönköpings nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Arbetsstipendierna måste sökas och i år var det totalt 45 sökande.

Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra inom områdena litteratur, dans, film, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, foto, hembygdsvård och folkbildning. I bedömningen ingår också hur utvald stipendiat kan påverka kunskapen inom ett konst- eller bildningsområde, med koppling till den regionala kulturplanen.

Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.

Årets stipendier delas ut i samband med regionfullmäktige den 5 november.

Kontaktperson:

Ante Jankovic
Tf. Kulturchef
Tel. 076-133 59 17
ante.jankovic@rjl.se