Pressmeddelande:Fond satsar på skogsmaskinförarutbildning för yrkesbytare

Skogsmaskinförare i arbete
Erfarna skogsmaskinförare efterfrågans i hela landet. I början av 2019 startar Stora Segerstad naturbrukscentrum en skogsmaskinförarutbildning för yrkesbytare.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen satsar tillsammans med Stora Segerstad naturbrukscentrum på en ny utbildning för vuxna. Den riktar sig till den som vill byta yrke till skogsmaskinförare men som saknar utbildning och yrkeserfarenhet inom området.

Det saknas erfarna skogsmaskinförare i hela landet och det har inte funnits någon specialiserad utbildning för vuxna till skogsmaskinsförare i södra Sverige.

– Skolan erbjuder idag en grundläggande utbildning i skogsbruk inom Komvux, men den utbildningen räcker inte till för att matcha de krav som branschen ställer på skogsmaskinförare idag, säger Ulrik Svensson, verksamhetschef på Stora Segerstad naturbrukscentrum.

Därför har Stora Segerstad naturbrukscentrum nu tagit fram ettårig utbildning som ska ge deltagarna kompetens att köra både skotare och skördare. Det är en relativt kostsam utbildning, med små elevgrupper och avancerade maskiner och fonden från Stiftelsen Seydlitz MP bolagen stöttar med 1,6 miljoner kronor.

– Parallellt med att utbildningen genomförs ska en ledningsgrupp arbeta med att hitta finansiärer så att utbildningen kan bli permanent. Det finns även tankar på att skapa något liknande inom lantbruksområdet, säger Ulrik Svensson.

Första målet är att utbilda minst åtta maskinförare, som börjar sin utbildning i början av 2019.

Läs mer:

Skogsmaskinförarutbildningen för vuxna vid Stora Segerstad naturbrukscentrum

Kontaktperson

Ulrik Svensson
Verksamhetschef
Stora Segerstad naturbrukscentrum
010-244 26 15