Primärvården arbetar för att ge vård på rätt nivå

Sjukgymnast behandlar patient
Victoria Törnwall, sjukgymnast på Tranås vårdcentral, får direkt kontakt med patienter för behandling när de söker vård. Foto: Johan W Avby

Den som söker primärvård ska direkt hamna hos rätt yrkesgrupp. Patienter med rörelseproblem till exempel, slussas direkt till sjukgymnast för bedömning och behandling, och kan av sjukgymnasten få remiss till röntgen om det behövs. Modellen på Tranås vårdcentral har lett till effektivare processer och snabbare resultat och sprids nu till övriga vårdcentraler inom Bra Liv.

För fem år sedan hade vi problem med tillgängligheten till läkare och behövde hitta andra sätt att arbeta. Vi införde primärvårdstriagering med förebild från Göteborg, säger Katarina Wik Söderström, sjukgymnast och enhetschef för rehab på Tranås vårdcentral.

Det handlade om att ge sjukgymnaster och arbetsterapeuter utbildning för att själva skriva remisser till röntgen och ortopedi och att utbilda mottagningssköterskorna att slussa patienterna till rätt yrkesgrupp från början, för att slippa dubbla besök, först till läkare och sedan till annan yrkesgrupp.

”Sköterskorna har nyckelroll”

– Våra sköterskor har en nyckelroll i att slussa patienterna rätt, och de klarar detta galant.

Men det handlar också om att skapa en förändrad syn hos patienterna, att till exempel ett tidigt besök hos sjukgymnast är effektivare än att börja med ett läkarbesök och sedan remiss till röntgen.

– Många patienter vill av tradition ha läkemedel, röntgen och sprutor. Men vi vet att problem i rörelseapparaten ofta blir lösta med hjälp av sjukgymnastik, utan röntgen. 80-90 procent av de som har artros i knä slipper operation om de bara gör som sjukgymnasten vill, säger Mats Osbeck, tidigare verksamhetschef för Tranås vårdcentral, idag utvecklingsledare inom Bra Liv.

Det nya arbetssättet har gett en rad andra fördelar.

Gett bättre tillgänglighet

– Vi har fått bättre tillgänglighet och köerna till våra olika mottagningar är borta. Vi har också fått effektivare arbetssätt och patienterna är jättenöjda. Vi ser också att sjukskrivningarna har minskat när vi kan ge rätt behandling från början. Kan man till exempel få en tidig kontakt med psykosociala teamet, och erbjuda fler behandlingsmöjligheter, minskar risken för lång sjukskrivning, säger Katarina Wik Söderström.

Hon konstaterar att förändringen lett till att flera yrkesgrupper får ta större ansvar. Det har krävt både utökade resurser och handledning. Samtidigt har belastningen på läkarna minskat.

– Och arbetet har blivit mycket roligare för oss, säger hon.

Modellen sprids

Många vårdcentraler arbetar nu med samma modell.

– Bra Liv har nu totalt utbildat omkring 160 sjukgymnaster och arbetsterapeuter men också sjuksköterskor för att skriva röntgenremiss, vilket sker med ettåriga delegationer. Men detta bygger på att verksamhetschef och medicinsk rådgivare ställer upp på en ändrad arbetsfördelning och behovet av utbildning, säger Mats Osbeck.

Läs mer:
Primärvården arbetar för att ge vård på rätt nivå