Psykiatrins akutmottagning byggs om för bättre flöde och ökad integritet

För att bättre tillgodose behovet av en god sekretess, arbetsmiljö och säkerhet föreslås att entrén vid psykiatrins akutmottagning på Länssjukhuset Ryhov byggs om. Det är framför allt önskemål om ett smidigare patientflöde och att tillgodose kraven på arbetsmiljö och integritet, som ligger bakom förslaget från nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Idag slussas patienter vidare till flera olika verksamheter via den gemensamma entrén, vilket medför att flödet stoppas upp när en patient pratar med personal i mottagningsluckan. Med den föreslagna ombyggnationen underlättas passagen till olika vårdinstanser, liksom möjligheten att tillgodose patienters och närståendes behov av sekretess. 

– Det är en angelägen investering som kommer att göra stor skillnad både för patienter och medarbetare, till exempel när det gäller integritet och arbetsmiljö, säger Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. 

Investeringen innebär en sammanlagd kostnad på drygt 5,2 miljoner kronor och beslutas av regionstyrelsen den 6 mars 2018.