Psykiatrivecka: Lina föreläste om det breda spektrumet inom autism

En kvinna sitter på ett skrivbord på scenen i en aula
Lina Liman föreläste under Höglandets psykiatrivecka om sina många år av psykiatrisk vård, för problem som var olika uttryckssätt av autism. Foto: Mikael Bergström

Redan som liten kände sig Lina Liman i Linköping annorlunda. Som vuxen och efter många års kontakt med den psykiatriska vården för bland annat depression, ångest och ätstörningar, fick hon diagnosen autism. Inför en fullsatt sjukhusaula berättade hon under Höglandets psykiatrivecka om sin stora erfarenhet och vad det kan innebära att ha autism.

– Jag vill bredda bilden av autism. Många har en bestämd uppfattning av vad det är. Det är lätt att tro att man är ensam, därför värdesätter andra att höra min berättelse. Det är viktigt att kunna identifiera sig och att sprida kunskap och medvetenhet, säger Lina Liman, innan hon kliver upp på Höglandssjukhusets scen.

Här får åhörarna lyssna på en rak, tydlig och osentimental berättelse om hur hennes liv har gestaltat sig fram till idag, 38 år gammal.

”Känt mig som en udda fågel”

– Jag har alltid känt mig som en udda fågel, utan att förstå varför. Jag har alltid känt ett stort utanförskap. När jag läser mina gamla dagböcker ser jag att samma tema går igen, hur utmattande det är att leva livet som balanskonstnär.

Hon beskriver sina år i grundskolan som ”okej” tills hon nådde högstadiet, då inget fungerade längre.

Vändningen kom 2012

Hon utvecklade anorexi och hennes långvariga kontakt med den psykiatriska vården inleddes. Det kom att bli 17 år med vård i många omgångar för depression, ångest, ätstörningar och självskadebeteende. Men under 2012 kom vändningen, när hon efter tips lyssnade på ett radioprogram om hur autism kan yttrar sig på olika sätt.

Hon var nästan 32 år när hon fick sin diagnos.

– I dag vet vi att den första vårdkontakten vid autism ofta är en sekundär problematik, som till exempel ätstörningar, säger hon.

Hel vecka med föreläsningar

Lina Liman var en av föreläsarna när psykiatriska kliniken tillsammans med kommunerna på Höglandet och en rad patientföreningar för tolfte året arrangerade en hel vecka fylld med föreläsningar under temat ”Att leva livet”.

– En helt fantastisk vecka. Vi har haft många deltagare, bra ämnen och bra föreläsare. Intrycket är att deltagarna är nöjda och vi har fler deltagare än förra året, över 2 500 personer, säger projektledare Annica Lindström. På det här sättet sprider vi kunskap och ökar förståelsen kring psykisk ohälsa, vilket alla kan bli berörda av på olika vis.

Läs mer:

Lina föreläste om det breda spektrumet inom autism