Region Jönköpings län deltar i internationell konferens för förbättringar inom vården

27-29 mars 2019 arrangeras den årliga internationella konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare. Region Jönköpings län kommer att finnas på plats i Glasgow med runt 20 deltagare.

Region Jönköpings län deltar i elva presentationer under konferensen. Utvecklingsdirektör Göran Henriks deltar på uppdrag av Institute for Healthcare Improvement, IHI, och British Medical Journal.

– Konferensen är en inspirerande mötesplats för alla som arbetar med att förbättra för patienter, säger Göran Henriks. Under tre dagar lyssnar och delar vi med oss av erfarenheter. Dessutom får vi ta del av de senaste kunskaperna om hur vi kan förbättra kvalitet och säkerhet. Vi får också möjlighet att arbeta med och bekräfta flera internationella samverkansprojekt som Region Jönköpings län är med i.

Inspirerande mötesplats

Konferensen, som är en av världens största, handlar om kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården. Den arrangeras av IHI och den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal och lockar 3 200 deltagare från ett 80-tal länder.

Konferensens syfte är att förbättra vården, ge praktiska idéer som kan genomföras på arbetsplatsen, främja effektiv innovation och forskning om kvalitets- och säkerhetsförbättringar.

För tre år sedan hölls konferensen i Göteborg och som inledning besökte 150 internationella deltagare Region Jönköpings län för att under en dag få veta mer om vårt arbete med allt ifrån personcentrerad intensivvård till satsningen på familjecentraler. 2022 kommer konferensen tillbaka till Göteborg med Region Jönköpings län som en av medarrangörerna.

Mer information:
International Forum on Quality and Safety in Healthcare (Extern länk)

Kontakt: (Extern länk)
Göran Henriks(Extern länk)
utvecklingsdirektör(Extern länk)
goran.henriks@rjl.se(Extern länk)
070 – 622 45 15(Extern länk)