Region Jönköpings län först med tobaksavvänjning via nätet

Inloggningen till Tobakshjälpen sker med säker inloggning, exempelvis via mobilt bank-id.
Inloggningen till Tobakshjälpen sker med säker inloggning, exempelvis mobilt bank-id. Foto: Joacim Törnblom

Region Jönköpings län är först ut i landet med att erbjuda tobaksavvänjning via nätet. Nu påbörjas arbetet med att sprida kunskaperna och programmet Tobakshjälpen till andra regioner.

Region Jönköpings län har tagit fram och i ett pilotprojekt provat ett internetbaserat program för tobaksavvänjning, Tobakshjälpen. Runt tio patienter använder idag programmet.

– De flesta är mycket nöjda och upplever det som en förstärkt hejaklack, säger Mattias Jonsson, folkhälsoutvecklare. Patienterna har också uttryckt att det är lättåtkomligt och är ett lätt, bra stöd av behandlare. Det används när det passar patienten.

Hjälpen finns när det passar patienten

Tobakshjälpen startas efter kontakt med vården. En utbildad tobaksavvänjare följer patienten genom hela programmet. Patienten kan jobba med programmet när hen själv vill och behöver inte åka till vårdcentralen för fysiska möten. Kommunikationen sker via meddelanden i programmet Stöd och behandling och sker med säker inloggning med till exempel mobilt bank-id. Vid behov ringer behandlaren upp. Det går även vid behov att boka fysiska möten.

Nationell konferens för
tobaksavvänjning i Jönköping

Den 5 mars håller Region Jönköpings län i en konferens för att informera och utbilda andra regioner i Tobakshjälpen. Konferensen riktar sig till samordnare för tobaksfrågor och vårdadministratörer/kontaktpersoner för e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se. 17 regioner är anmälda till konferensen.

Medierna är välkomna att besöka konferensen tisdagen den 5 mars klockan 9.00 – 16.00 i Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping.

Kontakt:
Mattias Jonsson
folkhälsoutvecklare
0702-09 81 42