Region Jönköpings län gör stor satsning på laddpunkter för elbilar

En elbil laddas vid en laddstolpe
Regionfullmäktige beslutade tisdag 3 december 2019 om en stor satsning på laddpunkter för elbilar vid länets tre sjukhus, och vid nio vårdcentraler. Detta är ett led i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Arkivbild. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län planerar en stor satsning på laddpunkter för elbilar vid de tre sjukhusen i Jönköpings län, samt vissa vårdcentraler. Satsningen på cirka 24 miljoner kronor är en del i hållbarhetsprogrammet 2017-2020 och beslutades av regionfullmäktige tisdag 3 december 2019.

Mia Frisk (KD), regionråd och ordförande för regionstyrelsen konstaterar att satsningen bidrar till att uppfylla målen i hållbarhetsprogrammet:

– Den infrastruktur med laddpunkter som vi nu planerar är en naturlig och viktig del i fullföljandet av vårt hållbarhetsprogram. Det ger också möjlighet till utökning av ytterligare laddpunkter på sikt, säger Mia Frisk.

– Detta är en viktig satsning för att vår region ska bli mer hållbar och att regionen bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Marcus Eskdahl, (S), regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Laddpunkter vid sjukhus och vårdcentraler

Den utbyggnad som regionfullmäktige nu beslutat om innehåller en stor satsning på laddpunkter för elbilar som körs av framför allt olika verksamheter, men också laddpunkter för medarbetare, patienter och andra besökare:

* Vid länets tre sjukhus byggs totalt nästan 150 laddpunkter: Vardera tre parkeringsytor vid Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus, samt fem parkeringsytor vid Länssjukhuset Ryhov.

* 36 laddpunkter byggs vid andra verksamheter: nio vårdcentraler och Stora Segerstad naturbruksgymnasium.

Planering och projektering kommer att starta direkt efter årsskiftet.

Framtida expansion möjlig

Den utredning som är gjord, ”Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer” konstaterar också att de transformatorstationer som ska byggas dimensioneras för en framtida expansion vid de tre sjukhusen, med möjlighet till upp till cirka 500 laddpunkter vid Länssjukhuset Ryhov, cirka 300 laddpunkter och vid Värnamo sjukhus cirka 200 laddpunkter.

– När den här infrastrukturen är byggd finns det sedan stora möjligheter att bygga ut ytterligare, konstaterar Tomas Calmviken, fastighetschef i Region Jönköpings län, som deltagit i utredningen.

Laddpunkter för verksamheten, medarbetare och besökare

På varje parkeringsyta vid de tre sjukhusen ska det finnas laddpunkter avsedda för bilar som tillhör olika verksamheter, bilar som bokas hos bilpool, samt för bilar som tillhör medarbetare, patienter eller anhöriga. Gemensamt är att laddpunkterna för verksamhetens bilar och poolbilar har en laddtid på cirka 8 timmar, medan laddpunkterna avsedda för medarbetare, patienter eller anhöriga har snabbladdning på 0,5-2 timmar. För alla laddpunkterna debiteras den faktiska självkostnaden.

Satsningen på infrastruktur med laddstationer för elbilar är en viktig del i Region Jönköpings läns Program för hållbar utveckling, som anger mål och inriktning:
”Att vara klimatsmart innebär att vi arbetar aktivt både med att minska våra utsläpp av växthusgaser och öka produktionen av förnybar energi, samtidigt som vi anpassar vår verksamhet till de klimatförändringar som sker.”

Drivmedelsstrategi antogs 2018

I juni 2018 togs ett stort kliv mot förnybara drivmedel, då regionstyrelsen beslutade om en drivmedelsstrategi. Den anger el eller biogas i första hand, i andra hand etanol eller fossilfri diesel och i tredje hand laddhybridfordon.