Rehabiliteringsmedicin spred kunskap i Kina om kvalitetsregister

En man och en kvinna står framför en bildskärm
Jan Burensjö och Malin Hegen, verksamhetschef och verksamhetsutvecklare för rehabiliteringsmedicinska kliniken, deltog i konferens på Fujian University of Traditional Chinese Medicine i Kina (i bakgrunden) för att sprida kunskap om hur kvalitetsregister används. Foto: Mikael Bergström
En man och en kvinna står framför en bildskärmEn kvinna står och föreläser på en scenEn grupp europeeer och kineser står tillsammans på gruppbild

Utvecklingen inom rehabiliteringsmedicin går fort i Kina. Hur kvalitetsregister kan användas i arbetet berättade ledningen för rehabiliteringsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov på en stor konferens på Fujian University of Traditional Chinese Medicine, i Kina.

– Rehabiliteringsmedicinen utvecklas i Kina. Konferensen handlade om ”Big data” alltså stora databaser, och vi berättade om hur vi i Sverige använder kvalitetsregister för förbättringsarbete, verksamhetsuppföljning, resultatredovisning och forskning, men också för att upptäcka saker som vi behöver förändra, säger Malin Hegen, verksamhetsutvecklare på rehabiliteringsmedicinska kliniken i Region Jönköpings län.

Hon deltog i den fyra dagar långa konferensen tillsammans med Jan Burensjö, verksamhetschef för kliniken och medlem i styrgruppen för kvalitetsregistret Webrehab Sweden, som kliniken använder.

Beskrev nyttan av kvalitetsregister

– Vi berättade hur vårt system med kvalitetsregister är uppbyggt, hur man skapar struktur för att mata in data, vilka rapporter man kan få ut och hur man använder data. Kina skulle kunna få en enorm databas inom rehabiliteringsmedicin om de skapar kvalitetsregister, konstaterar hon.

På konferensen deltog också fler föreläsare från Sverige, men också från Tyskland och USA, och berättade om både databaser och olika områden inom rehabilitering, till exempel Motiverande samtal.

Inblick i traditionell kinesisk medicin

Till universitet, som under besöket fyllde 60 år, hör också ett stort rehabiliteringssjukhus med 600 vårdplatser. Konferensdeltagarna fick bland annat en inblick i hur sjukhuset arbetade med traditionell kinesisk medicin, som örter och akupunktur.

– Vi förstod att sjukhuset hade en stor grupp strokepatienter för rehabilitering. Universitetsdelen har också utbildning för olika yrkesgrupper inom vården. Vi beskrev bland annat hur vi i Sverige jobbar i team kring patienten. Så verkar det inte riktigt vara i Kina, säger Jan Burensjö.

”Spännande att se andra delar av världen”

De konstaterar båda att besöket på Fujian University gav många intryck:

– När man jobbar i sin verksamhet här i Sverige är det väldigt spännande att se hur det fungerar i andra delar av världen. Det är viktigt att vidga sina vyer och samtidigt lära ut den kunskap vi har, säger Jan Burensjö och Malin Hegen.

Det sjukhus som är kopplat till Fujian University var det första sjukhuset i Kina som blev ackrediterat enligt den standard som den amerikanska organisationen CARF International har utvecklat.

Kontakten med Jönköping knöts via Webrehab och ett företag som hjälper kinesiska organisationer med CARF-ackreditering.

CARF-certifierad sedan 2006

Rehabiliteringsmedicinska kliniken har lång erfarenhet som CARF-ackrediterad ändå sedan 2006, då som tredje rehabiliteringsklinik i Sverige.

Ackrediteringen i sig innebär att kliniken måste klara tufft ställda krav på sin verksamhet, bland annat rutiner, riktlinjer och hur synpunkter från patienter och närstående tillvaratas. Nu hoppas kliniken på att för femte gången få ny ackreditering. Nytt för i år är att de nya dagrehabenheterna i Nässjö och Värnamo är med i granskningen.

– I november hade vi besök av två granskare från USA och två från Sverige, som gick igenom hela vår verksamhet, allt från dokument till att prata med patienter, medarbetare och samarbetspartners. Nu väntar vi på besked om vi blir ackrediterade för en ny treårsperiod, som en av 13 rehabkliniker av totalt 25 i Sverige, säger Jan Burensjö.

”Drivkraft till förbättring”

Ackrediteringen innebär att verksamheten uppfyller högt ställda krav, utifrån en bok med 1500 parametrar.

– Det blir en drivkraft för verksamheten att förbättra sig. Det är väldigt personcentrerat. Frågan är hela tiden hur vårt arbete gynnar våra patienter. På plats berättar granskarna också om sina rekommendationer till kliniken, vilket innebär de områden som vi behöver förbättra. Granskarna framför även de styrkor de identifierat hos oss. En av de amerikanska granskarna lyfte fram hur mycket vi involverade patienterna i våra processer, säger Jan Burensjö.   

 

Fotnot:

Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF International, grundades 1966 och är en oberoende och icke vinstgivande ackrediteringsorganisation inom hälsa och sjukvård.