Rotavirus ska ingå i nationella vaccinationsprogrammet

Rotavirusinfektion är en mycket smittsam mag- och tarminfektion som drabbar i princip alla barn i Sverige. Från den 1 september 2019 kommer rotavirus att ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Region Jönköpings län har erbjudit vaccination mot rotavirus sedan 2014.

– Ett väntat och väldigt bra beslut att låta rotavirus ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Det känns bra att vi har kunnat bidra med våra erfarenheter inför beslutet, säger Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare i Region Jönköpings län.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för de nationella vaccinationsprogrammen i Sverige. Myndigheten har utrett om vaccination mot rotavirusinfektion bör införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn och kommit fram till att smittskyddslagens samtliga krav uppfylls.

Regeringen har utifrån Folkhälsomyndighetens underlag beslutat att rotavirus ska ingå i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn från och med den 1 september 2019.

I Jönköpings län erbjuds spädbarn vaccination sedan 2014. Detta har lett till att 81 procent av alla barn numera vaccineras mot rotavirus av barnhälsovården.

– Vaccinationstäckningen är bra, med tanke på att vi bara hållit på i några år. Man kan jämföra det med cirka 97 procents täckning i Svenska barnvaccinationsprogrammet som funnits i många år, säger Carin Oldin.

 Samtidigt har antalet barn inlagda på sjukhus på grund av magsjuka orsakat av rotavirus halverats sedan 2014 i Jönköpings län. 2018 handlade det om 142 vårddygn i Jönköpings län.

– Vi ser en tydlig nedgång av gastroenterit, alltså magsjuka som orsak till sjukhusvård av barn. Majoriteten av de barn vi vårdar för detta är som tidigare under ett års ålder, säger Maria Ekelund, verksamhetschef för barn- och ungdomsmedicinska kliniken.

Läs mer på 1177: Vaccinationsprogrammet för barn (Extern länk)