SD-ledaren Jimmie Åkesson studerade sjukvården i Region Jönköpings län

Tre personer samtalar
Inga Zelvyté, medicinsk chef för klinisk kemi, visade det helautomatiska laboratoriesystemet för bland annat partisekreterare Richard Jomshof ( till vänster) och partiledare Jimmie Åkesson, ( till höger)när en grupp från Sverigedemokraterna studerade sjukvården i Region Jönköpings län. Foto: Mikael Bergström
Tre personer samtalarImponerande anläggning, tyckte Sverigedemokraterna när de besökte laboratoriemedicin på Länssjukhuset Ryhov och fick se det helautomatiska system som tar hand om alla proverna.Människor runt ett sammanträdesbord

Det viktiga arbetet på laboratoriemedicin med att ge snabba provsvar, och det framgångsrika arbetet med att upptäcka och operera bråck på stora kroppspulsådern. Det var de två områden som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson fick lära sig mer om under ett besök på Länssjukhuset Ryhov tisdag 20 mars 2018.

– Intressant att se arbetet bakom, när man till exempel sitter på en akutmottagning och väntar. Nu fick vi se vad som händer med de prover som tas, säger Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna.

Anna Jonsson Henningsson, överläkare på mikrobiologilaboratoriet, Hanna Odén Poulsen, verksamhetschef för laboratoriemedicin och Inga  Zelvyté, medicinsk chef för klinisk kemi, berättade om laboratoriemedicins verksamhet. De beskrev arbetet med värdeskapande diagnostik, och hur man jobbar med remittenter för att utveckla diagnostiken utifrån patienternas behov, och att den används på ett riktigt och värdeskapande sätt.

De berättade också om den forskning som sker i verksamheten, en bidragande orsak till att laboratoriemedicin är nationellt referenslaboratorium för parasiter och borrelia.

Helautomatiskt system

Hur arbetet fungerar i praktiken visade Inga Zelvyté vid en liten rundvandring där det helautomatiska laboratoriesystem som installerades i slutet av 2015 var i fokus. Alla steg sker helt automatiskt sedan provet kommit in i ett rörpostsystem med tryckluft. En av många fördelar är att svarstiderna kortas.

Nästa punkt blev en träff med Karsten Offenbartl, verksamhetschef för den länsgemensamma kirurgkliniken. Han presenterade det stora arbete som kliniken gjort med att utveckla kärlkirurgin för patienter som drabbas av bråck på stora kroppspulsådern.

Med hjälp av screeningprogram för alla 65-åriga män upptäcks idag allt fler bråck i tid och operationerna kan planeras. För de bråck som brustit och kräver akut operation, finns idag ett väl intrimmat system med hela vårdkedjan från att ambulans hämtar, tills operationen startar.

Goda behandlingsresultat

– Vi har idag bland Sverige bästa resultat, med en mortalitet på fyra procent inom 30 dagar för akuta bråck, 0,6 procent för planerade bråckoperationer, förklarade Karsten Offenbartl.

Jimmie Åkesson besökte Länssjukhuset Ryhov tillsammans med partisekreterare Richard Jomshof, Samuel Godrén, gruppledare för SD i regionfullmäktige, och flera lokala representanter.

Det stora behovet av kompetensförsörjning av sjukvården, men också den administrativa börda som många läkare upplever, var några av de frågor som togs upp.

Vill ha nationellt vårdkansli

– Vi besöker sjukhus i olika delar av landet. Tidigare har vi varit i Sundsvall, Umeå och Linköping. Vi ser att vi har en högkvalitativ sjukvård i Sverige, men vi behöver ta detta vidare. Vi har stora problem med kompetensförsörjningen, inte minst i glesbygd. Därför vill vi inrätta ett nationellt vårdkansli, som Danmark har, säger Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraterna förespråkar också ökad statlig styrning av specialistvården i syfte att skapa en jämlik vård.

– Det är vårt långsiktiga mål, men det är inte helt lätt att genomföra. Men här har vi en del bra saker att lära av Norge och Danmark, menar Jimmie Åkesson.