Sjukhusimam är på plats

Hamza sitter på en matta och har en liten muslimsk hatt på huvudet.
Hamza Terzic är ny sjukhusimam inom Region Jönköpings län. Foto: Johan W Avby

Hamza Terzic visar oss in på sin nya expedition precis innan han ska väg på fredagsbön. Rummet håller på att möbleras, och kommer framöver att fyllas av samtal om islam, livet, döden och allt däremellan.

Han börjar nu sitt jobb som Region Jönköpings läns första sjukhusimam. Expeditionen finns på Länssjukhuset Ryhov, men han kommer att befinna sig växelvis på alla tre sjukhus i länet.
– Vi kommer att introducera honom väl, säger Per Sjönneby, sjukhuspastor, och lägger en hand på Hamzas axel. Båda ler.
– På ett sjukhus är det ingen skillnad på våra jobb, säger Hamza.

Samma mål

Han förklarar att oavsett religion så har pastorer och imamer samma mål. Det är bara metoderna som skiljer. Därför samarbetar sjukhusimamen inom andlig vård med Sjukhuskyrkan där det finns präster, pastorer och diakoner. 
Vägg i vägg med Hamzas nya expedition finns  meditation- och bönerummet. Det finns liknande rum på länets tre sjukhus. 
– Vi vill att dessa rum ska vara välkomnande för alla oavsett livsåskådning, säger Eivor Blomqvist, sektionschef och samordnare för den andliga vården i Region Jönköpings län. 
Där finns inga religiösa symboler som kors eller halvmånar. Däremot står både Koranen och Bibeln i en hylla. Där finns en bönematta och en kompass för de muslimer som ber fem gånger om dagen i riktning mot Mecka. 
– Bönen är det viktigaste för oss. Det är många anhöriga och anställda som kommer hit och ber, berättar Hamza.

Svåra samtal

Det finns också en del specifika frågor som kan uppkomma på ett sjukhus just för praktiserande muslimer. 
– Det kan exempelvis finnas sjuka personer som vill fasta, trots att det är inte är lämpligt. Då kan jag berätta att fastan inte är obligatorisk för den som är sjuk. 
Hamza flyttade till Sverige från Bosnien för tre år sedan för att börja jobba i den bosniska moskén i Jönköping. Där har han redan fått många erfarenheter av samtal om det allra svåraste.
– Det är när barn dör och vid självmord. Det kommer att bli svåra samtal på sjukhusen men jag är förberedd. Vi måste hjälpa varandra i sådana lägen, säger han.

Finnas till för alla muslimer

Han uppskattar att det kan bo runt 10 000 muslimer i länet. 
– Men långt ifrån alla är med i en församling, säger han. 
– Att vi nu har fått ett tillskott inom den andliga vården i form av en sjukhusimam ser vi mycket positivt på, säger Eivor Blomqvist. Nu kan vi på ett tydligare sätt tillgodose även muslimska patienters behov, kanske särskilt de som inte är medlemmar och får stöd från någon församling, menar hon.