Skottlands hälsominister på besök: “Vi vill lära av de bästa”

En grupp besökare samlade runt en man som sitter vid en dialysmaskin.
Väldigt intressant, tycker Jeane Freeman, minister för hälsa och idrott I Skottland, sedan hon tillsammans med statssekreterare Jason Leitch fått träffa dialyspatienten Tommy Svensson, som beskrev hur självdialys fungerar. Med var också patientstödjare Patrik Blomqvist (i mitten), registyrelsens ordförande Mia Frisk och regionråd Rachel De Basso. Foto: Mikael Bergström
En grupp besökare samlade runt en man som sitter vid en dialysmaskin.Fem personer på gruppbildTre personer sitter vid ett bord

Ungas psykiska hälsa, insatser för äldre med stort vårdbehov, familjecentraler och självdialys. Det var några ämnen och verksamheter som studerades när Skottlands minister för hälsa och idrott, Jeane Freeman, besökte Region Jönköpings län måndag 11 november 2019.

– Vi vill särskilt titta på hur ni arbetar med vårdinsatser för äldre människor, men också ert arbete med unga människor med psykisk ohälsa, säger Jeane Freeman.

När det gäller äldre invånare med stort behov av vårdinsatser från flera vårdgivare håller Skottland sedan flera år på att utveckla den Esther-modell som har sitt ursprung på höglandet och som sedan Region Jönköpings län har ”exporterat” till flera andra länder. En av dagens programpunkter handlade också om information om hur Esther-arbetet utvecklas.

– Det är väldigt roligt att Skottlands regering vill ta del av utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvård i Region Jönköpings län och se mer i detalj de områden där vi redan har ett samarbete och områden där vi kan utbyta erfarenheter framöver, säger regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD).

Möte med strategigruppen för barn, besök på Familjecentral och information om Barnahus var andra punkter under dagen.

Utveckla tidiga insatser

– Vi inleder nu ett stort arbete med att utveckla tidiga insatser mot psykisk ohälsa, riktat till skolelever. Om vi kan utvecklar arbetet med att förebygga ohälsa tidigt, behöver det inte bli ett större problem senare. Vi skapar bland annat metoder där äldre elever också kan hjälpa yngre elever och där det finns möjlighet att koppla på olika stödpersoner, eftersom detta är en fråga som är allas ansvar, säger Jeane Freeman.

Hon berättade också om regeringens satsning på GIRFEC (Getting it right for every child), ett ramverk där olika organisationer arbetar för att ge stöd åt barn och deras familjer.

”Aktörer ska arbeta tillsammans”

– Nu tar vi nästa steg i att förbättra arbetet med barn och ungas psykiska hälsa tillsammans med länets kommuner och här kan vi ta efter goda exempel på hur Skottland har arbetat. Det handlar om att alla aktörer som finns runt barn och unga samlas och arbetar tillsammans med ett mål för barnets bästa, sager, Rachel De Basso, ordförande I nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Jason Leitch, statssekreterare i Skottlands regering, beskriver också hur Skottland byggt upp så kallade Community Planning Partnerships, CPP, i 32 kommuner. Detta är ett ramverk där socialtjänst, sjukvård, utbildning, polis, hemmiljön och olika frivilligorganisationer samarbetar för att ge invånarna det långsiktiga stöd de behöver.

– Vi behöver nu optimera olika delar, till exempel hemmiljön och dess koppling till utbildningsmöjligheter, säger han.

Insatserna kan samordnas

CPP har betytt mycket för det sociala skyddsnätet i Skottland. Ett exempel är frivilligorganisationer som hjälper utsatta gravida kvinnor. Gravida kvinnor som har låg inkomst har till exempel möjlighet att söka bistånd från regeringen.

– Men tidigare sökte inte alla som var berättigade för det var många frågor att besvara. Nu får de hjälp med det av barnmorska, förklarar Jason Leitch.

Föräldrautbildning för pappor i fängelse

En annan intressant satsning är föräldraskolor för pappor som sitter i fängelse.

– Det har visat sig att pappor som får föräldrautbildning i fängelset i mycket lägre grad sedan döms för nya brott, säger Jason Leitch.

Föräldrautbildningen kan bryta en negativ spiral och skapa kommunikation mellan barnet och pappan. Pappan har också möjlighet att läsa in sagor som ljudbok, som deras barn kan lyssna på mellan besöksgångerna, kallat Storybook dads.

Under dagen fick besökarna från Skottland bland andra träffa regionstyrelsens ordförande Mia Frisk och Rachel De Basso, ordförande i nämnd för hälsa- och sjukvård, samt Jane Ydman, ekonomidirektör och tillförordnad regiondirektör.

”Vi vill lära av de bästa”

Att ledningen för Skottlands hälso- och sjukvård ville göra studiebesök hos Region Jönköpings län var ett naturligt och självklart beslut.

– Vi ville visa vår minister det samarbete som vi har med er. När vi vill utveckla vår hälso- och sjukvård så vill vi lära av de bästa, säger Jason Leitch.