SPARK: Konferens om hur smarta fabriker ska utvecklas

Föreläsningssal Jönköping University
Cecilia Warrol, programchef för Produktion2030 på Teknikföretagen, föreläste på SPARKs årskonferens om tillverkningsindustrins utmaningar och hur framtidens möjligheter ser ut. Foto: Mikael Bergström

I april 2017 startade SPARK, Jönköping Universitys nya forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning. Den 26 april 2018 samlades representanter från näringslivet, akademi och offentliga aktörer till den första årskonferensen på Jönköpings University.

– SPARK är en långsiktig satsning över tio år på forskning och utbildning för att stödja omvärlden att utveckla kunskapsintensiva produkter och processer, säger Mats Jackson, forskningschef på Jönköpings Tekniska Högskola, och en av deltagarna.

”Utveckla smarta fabriker”

Denna första årskonferens var ett samarrangemang mellan SPARK/Jönköpings University, Teknikföretagen, Science Park och Region Jönköpings län, för att på temat ”Hur utvecklar vi smarta fabriker i Småland?”.

– Vi har föredrag, utställningar och nätverkar med stort fokus på tillverkningsindustrin. Vi har två av de mest spännande fabrikerna här som deltagare, Scania i Oskarshamn och Husqvarna AB, som också är exempel på det behov som finns av utbildningar och kompetensförsörjning. Detta är något som vi i SPARK kan hjälpa till med i samverkan, och vi får otroligt mycket feedback från företagen på den efterfrågan de har av våra tjänster, säger Mats Jackson.

Representanterna från företagen föreläste om sina verksamheter, om ”världens smartaste hyttfabrik” vid Scania och om ”den smarta fabriken” på Husqvarna Edge.

Små sensorer kommer

Cecilia Warrol, programchef för Teknikföretagens Produktion 2030 berättade om denna satsning och blickade framåt på tillverkningsindustrins utmaningar, men också möjligheter med till exempel artificiell intelligens och sensorer så små att de inte syns med blotta ögat, men med kapacitet att samla stora informationsmängder.

I Jönköpings län arbetar Science Park med att hjälpa företag med bland annat produktutveckling. Carola Öberg, projektledare, gav en rad exempel och visade också hur man då och då genomför Innovation Race. Då samlas ett antal kompetenser och arbetar intensivt i upp till drygt 40 timmar med att utveckla en specifik produkt- senast framtidens resväska, som så småningom ska lanseras.

Flera företrädare från regional utveckling, Region Jönköpings län deltog, bland annat som ledare för workshopar. Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, föreläste under rubriken ”Smart industri driver utveckling och attraktivitet”.