Stor satsning på ny röntgenutrustning

Bild på en kvinna som får brösten undersökta i mammograf
Mammografiverksamheten i Region Jönköpings län ska få nya mammografer, för screeningsundersökningen av bröstcancer. På Höglandet blir det också en ny mammografivagn. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län planerar för ett stort utbyte av röntgenutrustning de närmaste åren, bland annat ny mammografiteknik. Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte torsdag 17 januari förslag på investeringar de närmaste åren på nästan 25 miljoner kronor, inför beslut i regionstyrelsen.

– Förnyelsen av röntgenutrustning är nödvändigt för att vi även i framtiden ska kunna ge invånarna i Jönköpings län en jämlik hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Därför tillstyrker vi den plan som finns för att hela tiden genomföra röntgenundersökningar med modern och patientsäker teknik, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård.

På Höglandet finns sedan 2004 en mammografivagn som placeras ut på olika platser för att minska resvägen och restiden för de som ska undersökas i detta geografiskt stora område.

– Vi har sex platser på Höglandet dit vagnen kommer. Den fyller en viktig funktion för att ha en hög besöksfrekvens på Höglandet, säger Theres Utberg, områdeschef för mammografi.

Vagnen har nu tjänat ut och behöver bytas ut. Därför är förslaget att köpa in en ny mammografivagn till en högsta kostnad av tre miljoner kronor.

En ny vagn innebär också att det blir en smidigare arbetsmiljö och bättre arbetsflöde för de röntgensjuksköterskor som bemannar vagnen.

Mammografer byts ut

Även de sex så kallade mammografer som används i mammografivagnen, på Länssjukhuset Ryhov samt på Värnamo sjukhus, behöver bytas ut.  Tre är redan beslutade och för resterande tre innebär det en investering på 8 miljoner kronor. Första utbytet sker snart på Värnamo sjukhus, följt av Länssjukhuset Ryhov, och sedan när den nya mammografivagnen är på plats.

Alla kvinnor 40-74 år kallas till mammografiundersökning vartannat år i syfte att upptäcka bröstcancer i tidigt skede. Under 2017 kallades drygt 73 000 kvinnor i Jönköpings län till denna screeningundersökning, där cirka 85 procent kommer på undersökningen.

I operationsverksamheten används så kallade G-bågar, till exempel vid höftoperationer. Det är röntgenutrustning som köptes in 2011-2012 och som nu behöver bytas ut. En kostnad på totalt 6 150 000 kronor tillstyrks för utbyte av tre G-bågar under 2019 och 2020.

Nya röntgenlabb till Värnamo

Den fjärde investeringen handlar om två röntgenlabb på Värnamo sjukhus för slätröntgen, skelett och lunglabb. Nuvarande utrustning blir avskriven 2019 och 2020, och det finns behov av två nya röntgenlabb till en maximal kostnad av 7 miljoner kronor.

Det planeras också en större länsupphandling som innebär att totalt tio röntgenlabb byts ut under en treårsperiod.

För samtliga investeringar bedöms nyttan av de olika satsningarna som stor och en nödvändighet för att upprätthålla verksamheten.

– Det handlar om planerade utbyten av utrustning som är jätteviktiga för oss. Ny teknik innebär också bättre prestanda vilket gynnar våra patienter och vår arbetsmiljö. Att få en ny mammografivagn till Höglandet blir också ett stort lyft, säger Oskar Löfgren, verksamhetschef för röntgen.